สศอ.เผยโควิดฉุดดัชนีMPIส.ค.ลบ4.15%

118
แชร์ข่าวนี้

นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม หรือ สศอ. กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยถึง ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม ประจำเดือนสิงหาคม 2564 พบว่า ดัชนีมีการปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ระดับ 87.75 หรือ ลดลงร้อยละ 4.15 จากสถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ของแรงงาน ในสถานประกอบการ เริ่มส่งผลกระทบต่อการจ้างงานและการผลิตภาคอุตสาหกรรมในภาพรวม และการระบาดของโควิด-19 ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ส่งผลต่อการขาดแคลนชิป และชิ้นส่วนรถยนต์บางรายการ ทำให้มีความกังวลในเรื่องรายได้ในอนาคต กระทบต่ออุตสาหกรรมรถยนต์ ทั้งการผลิตและการจำหน่ายในประเทศในขณะที่ดัชนีในช่วง 8 เดือนแรกของปีขยายตัวร้อยละ 7.13

โดยประเด็นสำคัญที่จะส่งผลต่อการผลิตในเดือนกันยายน ยังคงประเด็นการติดเชื้อโควิด-19 ในส่วนของโรงงานหรือสถานประกอบการ อาจจะต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด รวมถึงการขาดแคลนชิ้นส่วนในการผลิตจาก supply chain ที่มีความเสี่ยงจากการระบาดอยู่ แต่จากจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่ลดลงทำให้ภาครัฐเริ่มคลายล็อกกิจกรรมทางเศรษฐกิจบางส่วนตั้งแต่ต้นเดือนกันยายน ประกอบกับการเร่งฉีดวัคซีนให้ประชาชนและแรงงานในภาคอุตสาหกรรมได้มากขึ้นรวมถึงมาตรการเศรษฐกิจต่าง ๆ เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจจากภาครัฐ จะช่วยให้เศรษฐกิจในประเทศมีแนวโน้มฟื้นตัวในช่วงที่เหลือของปี 2564 ประกอบกับการส่งออกของไทยยังมีแนวโน้มของการขยายตัวที่ดี รวมถึงค่าเงินบาทมีทิศทางอ่อนค่ามีส่วนสำคัญในการช่วยเสริมความสามารถทางการแข่งขันของสินค้าไทยในขณะนี้ได้

 


แชร์ข่าวนี้