“สุวิทย์”แนะรัฐบาลเดินหน้า BCG จริงจัง

132
แชร์ข่าวนี้

นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม บรรยายพิเศษ “วาระแห่งชาติ ขับเคลื่อน BCG ของประเทศไทย” ว่า การขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ BCG ของประเทศไทย ถือเป็นการตอบโจทย์โลกหลังโควิด-19 ซึ่งจะเป็นโมเดลเศรษฐกิจที่เน้นการเติบโตอย่างสมดุลทั่วถึงและยั่งยืน ไม่พุ่งเป้าไปที่อุตสาหกรรม ขนาดใหญ่เพียงอย่างเดียว แต่จะต้องมีการพัฒนาด้วยนวัตกรรมเติบโตตั้งแต่ระดับฐานรากไปจนถึงระดับยักษ์ใหญ่ โดยประเทศไทยมีหลายอุตสาหกรรมที่ตอบโจทย์เศรษฐกิจ BCG ซึ่งถือเป็นโมเดลของเศรษฐกิจที่ทั่วโลกกำลังให้ความสำคัญ เนื่องจากเวลานี้ถือว่าโลก ตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกัน

ซึ่ง BCG จะเข้ามามีส่วนในเรื่องของความมั่นคงพื้นฐานของมนุษย์ที่ประกอบไปด้วย ความมั่นคงด้านสุขภาพ อาหารพลังงาน และความมั่นคงด้านรายได้ในอนาคต โดยอุตสาหกรรมของประเทศไทยที่สามารถยกระดับก้าวสู่เศรษฐกิจ BCG มีหลายอุตสาหกรรม เช่น เกษตร อาหาร สุขภาพ แต่จะต้องมีการยกระดับด้วยการใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มเข้ามาดูแลตั้งแต่เริ่มต้น ทำให้ชุมชนรวมถึง SMEs เข้ามามีส่วนร่วมได้ตั้งแต่เริ่มต้น

อย่างไรก็ตาม ตนได้มีโอกาสเสนอ โมเดลเศรษฐกิจ BCG ต่อรัฐบาล ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้รับทราบและเข้าใจถึงความจำเป็นในการพัฒนาเศรษฐกิจหลังโควิด-19 โดยจะมีการชูโมเดลเศรษฐกิจ BCG ในการประชุมเอเปคช่วงเดือนธันวาคมนี้ และอาจจะใช้โอกาสนี้จับมือกับภูมิภาคละตินอเมริกาในการพัฒนานวัตกรรมที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจร่วมกันสามารถเชื่อมต่อกับเศรษฐกิจโลกได้

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้