“พิธา”ลุยนครสวรรค์ ดูปัญหาราคาข้าวตกต่ำ

131
แชร์ข่าวนี้

นาย พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล พร้อมด้วยนายปดิพัทธ์ สันติภาดา ส.ส.พิษณุโลก เขต 1 พรรคก้าวไกล ร่วมติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและปัญหาราคาข้าวตกต่ำในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ โดยกล่าวว่า ก่อนหน้าที่จะเข้ามาเป็น ส.ส. เคยเป็นนักธุรกิจที่ทำเกี่ยวกับน้ำมันรำข้าว จึงมาที่จังหวัดนครสวรรค์บ่อยครั้ง และเข้าใจปัญหาความทุกข์ร้อนของพี่น้องเกษตรกรชาวนาเป็นอย่างดี จึงตั้งใจเข้ามาเป็นนักการเมืองเพื่อมาช่วยผลักดันแก้ไขปัญหาในระดับนโยบายได้อย่างยั่งยืนและมาแก้ไขที่ต้นตอของปัญหาทั้งระบบของเรื่องข้าว ทั้งเรื่องการสร้างมูลค่าเพิ่ม เรื่องการเอารัดเอาเปรียบพี่น้องชาวนา ซึ่งตนรู้ว่ายี่ปั๊ว ซาปั๊ว บางส่วนใช้กลโกงอะไรในการกดราคาข้าวจากชาวนา และยังทราบด้วยว่าจะทำอย่างไรให้ราคาข้าวสูงขึ้นได้

การจะแก้ปัญหาทางเกษตรและปัญหาหนี้ให้เกษตรกรและชาวนาได้จำเป็นต้องมีรายได้ ระยะสั้นการประกันรายได้อาจจำเป็นแต่ไม่ยั่งยืน ในอีกระดับหนึ่งก็ต้องมีการก็อุดหนุนต้นทุนให้กับพี่น้องชาวนา และหากจะแก้ไขปัญหาได้ยั่งยืนที่สุดก็จำเป็นต้องยกระดับการผลิต เป็นเกษตรอินทรีย์ เกษตรแปรรูป ต้องนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยในการผลิตเพิ่มมูลค่า ที่สำคัญต้องทำให้ความมั่งคั่งนี้ตกไปถึงมือชาวนาด้วย ไม่ใช่ตกอยู่ที่นายทุนเท่านั้นซึ่งรัฐต้องจัดสรรงบประมาณมาช่วยในการแปรรูป ส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถเป็นผู้ประกอบการได้ด้วย และมีช่องทางการตลาด

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้