พาณิชย์เบรกขึ้นราคาสินค้าห้ามอ้างน้ำมันแพง

132
แชร์ข่าวนี้

นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยสำนักข่าวไอ.เอ็น.เอ็น.ว่า จากสถานการณ์ราคาน้ำมันที่มีการปรับตัวสูงขึ้นในขณะนี้ ทางกรมการค้าภายในอยากจะขอย้ำว่าราคาน้ำมันที่ปรับสูงขึ้นยังไม่มีน้ำหนักเพียงพอที่จะมีการปรับราคาสินค้าเพิ่มขึ้น เนื่องจากเป็นต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นไม่ถึงร้อยละ 1 ของต้นทุนการผลิต โดยกรมยังไม่ได้อนุญาตให้สินค้ารายการใดปรับขึ้นราคาสินค้าได้ และในเวลานี้ยังไม่มีผู้ประกอบการรายใดเสนอขอปรับราคาสินค้ามายังกรมการค้าภายในด้วย

อย่างไรก็ตาม ทางนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้สั่งการให้กรมการค้าภายในมีการติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอย่างใกล้ชิด ทั้งในส่วนกลางและต่างจังหวัด โดยเฉพาะในช่วงที่ประชาชนยังคงได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมหากมีการฉวยโอกาสปรับราคาสินค้าอย่างไม่เป็นธรรมจะมีการเอาผิดตามกฎหมายขั้นเด็ดขาด เพราะถือเป็นการซ้ำเติมความเดือดร้อนของประชาชนโดย มีโทษตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ มาตรา 29 จำคุกไม่เกิน 7 ปรับไม่เกิน 1.4 แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้