“ประวิตร”นำคณะลงสระแก้วติดตามแก้น้ำทั้งระบบ

190
แชร์ข่าวนี้

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ลงพื้นที่พร้อมคณะ พร้อมด้วย ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า เลขาธิการพรรคฯ, นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์, นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน, นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม, พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม, นางสาวปารีณา ไกรคุปต์ และบรรดาส.ส.ในพื้นที่มารอให้การต้อนรับ

โดยลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดก่อสร้างโครงการประตูน้ำพร้อมสถานีสูบน้ำห้วยพรมโหดพร้อมพนังป้องกันน้ำท่วม ในเขตเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ และรับฟังแผนการบริหารจัดการน้ำท่วมในพื้นที่เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ และตลาดโรงเกลือ รวมถึงแนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการแก้ไขปัญหา และพบปะพูดคุยกับผู้นำชุมชน โดยนายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว รายงานสถานการณ์น้ำในพื้นที่ และผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำเสนอแนวทางให้ความช่วยเหลือประชาชน

 

 

พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า การลงพื้นที่ในวันนี้เพื่อติดตามการบริหารจัดการน้ำในภาพรวมของ จ.สระแก้ว รัฐบาลได้มีนโยบายในการแก้ไขปัญหาระยะสั้น โดยได้กำหนด 10 มาตรการรับมือฤดูฝน ปี 2564 และในระยะยาวรัฐบาลได้กำหนดแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี เพื่อแก้ไขปัญหาด้านน้ำให้กับประชาชนในพื้นที่

โดยได้กำชับให้ทุกหน่วยงานบูรณาการความร่วมมือเพื่อเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำหลากและเตรียมแผนเผชิญเหตุให้พร้อม และต้องแจ้งเตือนประชาชนให้รับทราบสถานการณ์ล่วงหน้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันและลดผลกระทบความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

ส่วนโครงการบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้งพื้นที่เกษตรและพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว ได้กำชับให้กรมชลประทานต้องเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว โดยต้องทำการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อให้ได้รับการยอมรับและเกิดความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาด้านน้ำในระดับพื้นที่ได้อย่างตรงจุด

นอกจากนี้ได้สั่งการให้จังหวัด กรมชลประทาน หน่วยงานความมั่นคง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมความพร้อมในการสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการบริหารจัดการน้ำร่วมกับประเทศกัมพูชา ในการระบายน้ำหลากจากประเทศไทยผ่านไปยังประเทศกัมพูชา เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

 

 

ซึ่งในช่วงพักเที่ยงพล.อ.ประวิตร มีกำหนดการรับประทานอาหารที่ บ้านสวนน้ำเขาฉกรรจ์ ซึ่งเป็นบ้านพักของ นางขวัญเรือน เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วมารดาของ น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งอยู่ติดกับสวนรุกขชาติเขาฉกรรจ์ โดยตามเส้นทางและเขตพื้นที่สวนรุกขชาติ จนถึงเขตพื้นที่บ้านสวนน้ำเขาฉกรรจ์ ได้มีการจัดทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์ มีการปลูกสมุนไพรไทย และทำป้ายห้ามชาวบ้านเข้าไปเก็บสมุนไพร ในเขตสวนรุกขชาติโดยเด็ดขาด

จากนั้นในช่วงบ่าย พล.อ.ประวิตร ตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีน และมอบทุนการศึกษา ที่โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม ต.วังน้ำเย็น อ.วังน้ำเย็น และเดินทางจากโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคมไปยัง ทพ.13(ค่ายเขาไผ่) ต.วังทอง อ.วังสมบูรณ์ ดูสภาพพื้นที่ เพื่อแก้ไขปัญหาของประชาชนเกี่ยวกับที่ทำกิน และที่อยู่อาศัยทับซ้อน กับพื้นที่ป่าไม้ถาวร จึงจะเดินทางกลับ

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews

แชร์ข่าวนี้