ดัชนีเชื่อมั่นอุตฯกย.ฟื้นครั้งแรกรอบ6เดือน

188
แชร์ข่าวนี้

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือ ส.อ.ท. เปิดเผยถึงผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม ประจำเดือนกันยายน 2564 พบว่า ดัชนีมีการปรับตัวดีขึ้นครั้งแรกในรอบ 6 เดือน มาอยู่ที่ระดับ 79.0 ในขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นในอนาคตช่วง 3 เดือนข้างหน้าปรับตัวดีขึ้นอยู่ที่ระดับ 93.0 ทั้งนี้เป็นผลมาจากการประกาศคลายล็อกดาวน์ของรัฐบาลตั้งแต่วันที่1กันยายน และคลายล็อกต่อเนื่องในเดือนตุลาคม ทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจเดินหน้าได้ และสถานการณ์โควิด-19 เริ่มดีขึ้น จากตัวเลขผู้ติดเชื้อลดลงและการฉีดวัคซีนที่มีมากขึ้น ประกอบกับการติดเชื้อในโรงงานที่ลดลงด้วย และการประกาศเปิดประเทศจะเป็นปัจจัยบวกสำคัญสำหรับอนาคตทำให้ดัชนีความเชื่อมั่นของภาคอุตสาหกรรมดีขึ้นอย่างต่อเนื่องได้

ทั้งนี้ปัจจัยที่ยังส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของภาคอุตสาหกรรม คือต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น สถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ ความล่าช้าของการขนส่งสินค้าส่งออก การขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ รวมถึงค่าระวางเรือที่ยังอยู่ในระดับสูง นอกจากนี้ยังมีปัจจัยใหม่ที่เริ่มมีผลกระทบมากยิ่งขึ้นคือสถานการณ์ราคาน้ำมันในตลาดโลกที่พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้ต้นทุนของผู้ประกอบการไทยปรับตัวสูงขึ้น โดยราคาน้ำมันที่สูงขึ้นนั้นเป็นผลมาจากความต้องการใช้ในตลาดโลกมีมากขึ้นหลังเศรษฐกิจโลกเริ่มมีการฟื้นตัว

อย่างไรก็ตาม ภาคเอกชนอยากให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาน้ำท่วมที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยให้ประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าวางแผนแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนต่างประเทศในอนาคต ดูแลราคาน้ำมันให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้เป็นภาระต้นทุนมากจนเกินไป ดำเนินนโยบายแบบผ่อนคลายให้ภาคธุรกิจสามารถประกอบกิจการได้ และเร่งฟื้นฟูกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศผ่านโครงการต่างๆให้มากขึ้น รวมถึงการพักชำระหนี้ให้กับผู้ประกอบการที่เริ่มกลับมาดำเนินธุรกิจและยังคงขาดสภาพคล่องในเวลานี้

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้