โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายวันนี้ รอบ 2 อีก 1,169 คน

122
แชร์ข่าวนี้

บรรยากาศนักเรียนจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้า ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ในวันนี้ ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนเซ็นทรัลลาดพร้าว ตามการลงทะเบียนเข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ แยกเป็นนักเรียนชั้น ม.4 เวลา 09.00 – 10.00 น. จำนวน 397 คน นักเรียนชั้น ม.5 เวลา 10.00 – 11.00 น. จำนวน 419 คน และนักเรียนชั้น ม.6 เวลา 11.00 – 12.00 น. จำนวน 353 คน รวมทั้งสิ้นที่มีการลงทะเบียนเข้าฉีดวัคซีนในวันนี้ 1,169 คน

โดยบรรยากาศโดยทั่วไป ถือว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งการฉีดวัคซีนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยในวันนี้ถือเป็นรอบที่2 หลังจากได้มีการฉีดรอบแรกไปแล้วจำนวนกว่า 1,000 คน ในวันที่ 11 ตุลาคมที่ผ่านมา ซึ่งจากการสอบถามไปยังอาจารย์ที่มาดูแลความเรียบร้อยในวันนี้ พบว่า การเร่งฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนก็เพื่อที่จะเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนในการเปิดภาคเรียนวันที่ 1 พฤศจิกายนนี้ ซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่พร้อมที่จะเข้ารับวัคซีนเพราะต้องการกลับเข้าไปเรียนในห้องเรียนร่วมกับเพื่อนๆมากกว่าเรียนออนไลน์ ซึ่งทางโรงเรียนเองก็มีความเข้าใจถึงความต้องการของนักเรียนและได้มีการประสานในเรื่องของการจัดสรรวัคซีนฉีดให้กับนักเรียนตามลำดับขั้นตอน ในขณะที่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นนั้นอยู่ในระหว่างการพิจารณาจัดสรรวัคซีนตามลำดับขั้นตอน แต่มั่นใจว่านักเรียนจะได้รับวัคซีนก่อนเปิดเรียนอย่างแน่นอน และสำหรับนักเรียนที่ไม่สามารถเดินทางมารับวัคซีนที่กรุงเทพมหานครได้และยืนยันความประสงค์จะรับวัคซีนที่ต่างจังหวัดนั้น จะต้องรอกำหนดการและสถานที่รับบริการต่อไป ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีกำหนดการที่แน่ชัดโดยการแต่งกาย ของนักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยในวันนี้นักเรียนส่วนใหญ่สวมเสื้อสีชมพูฟ้าตามที่โรงเรียนได้แจ้งไว้ล่วงหน้า เพื่อความสะดวกต่อการดูแลและช่วยเหลืออำนวยความสะดวกในการดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ซึ่งในจุดลงทะเบียนนั้นจะมีอาจารย์ประจำของแต่ละระดับชั้นคอยอำนวยความสะดวกให้ ซึ่งที่ศูนย์ฉีดวัคซีนเซ็นทรัลลาดพร้าวในวันนี้ ยังคงมีในส่วนของประชาชนทั่วไปที่มีคิวนัดฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ผ่านโครงการไทยร่วมใจและเป็นการรับวัคซีน AstraZeneca มารอคิวฉีดวัคซีนด้วยทำให้ต้องมีการจัดระเบียบแยกส่วนระหว่างนักเรียนที่มารับวัคซีนกับประชาชนทั่วไป ซึ่งการจัดระเบียบนั้นถือว่าทำได้ค่อนข้างดีมีการจัดพื้นที่ไว้อย่างชัดเจนสำหรับผู้ปกครองรวมถึงผู้ติดตามแยกส่วนออกจากผู้เข้ารับวัคซีน

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้