ธปท.เปิดกว้างเงินดิจิทัลต้องปลอดภัย

305
แชร์ข่าวนี้

จากงาน Bangkok Fintech Fair 2021 ก้าวสู่ทศวรรษใหม่ กับโลกการเงินไทยแห่งอนาคต นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย หรือ ธปท. ปาฐกถาพิเศษ ระบุว่า ภาคการเงินไทยกำลังเดินหน้าไปสู่การเปลี่ยนแปลงด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ โดยการใช้เทคโนโลยีมาพัฒนาการให้บริการทางการเงินนั้นจะต้องมีการตอบโจทย์ ความต้องการของผู้ใช้บริการ ทั้งในส่วนของการทำธุรกรรม การชำระเงิน จะต้องทำได้ด้วยความรวดเร็วและปลอดภัย การเข้าถึงข้อมูลความต้องการส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน ทำให้การให้บริการตอบโจทย์ลูกค้ามากขึ้น โดยธนาคารแห่งประเทศไทย จะต้องมีการปรับเปลี่ยนบทบาทของตนเองเพิ่มความยืดหยุ่นในการกำกับดูแลตามความเสี่ยงของผู้ประกอบการให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงได้ โดยมี 3 แนวทาง คือ การสร้างภูมิทัศน์ทางการเงิน หรือโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินดิจิทัลให้เปิดกว้างสำหรับการแข่งขันของผู้เล่น ทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน การเชื่อมโยงข้อมูลขั้นพื้นฐานและการให้บริการที่ตรงจุดเป็นระบบการเงินในอนาคตที่การให้บริการจะต้องลดต้นทุนและทำได้อย่างรวดเร็ว การสร้างสภาพแวดล้อมทำให้การแข่งขันทำได้อย่างเท่าเทียมกัน ทั้งผู้เล่นรายเดิมและผู้เล่นรายใหม่ สุดท้ายคือการพัฒนาฐานข้อมูลเชื่อมโยงระหว่าง สถาบันการเงินเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ในการให้บริการกับประชาชน การพัฒนาในการลดความเสี่ยง เข้าถึงความต้องการได้ตรงจุด

อย่างไรก็ตาม การพัฒนาทางการเงินดิจิทัลนั้น จะช่วยทำให้ภาคประชาชนสามารถเข้าถึงความต้องการทางการเงินรายบุคคลได้มากขึ้น ภาคธุรกิจจากการพัฒนาเทคโนโลยีจะช่วยในการลดต้นทุนการประกอบธุรกิจรวมถึงลดขั้นตอนและเพิ่มการให้บริการได้มากขึ้น ในขณะที่ผู้ให้บริการทางการเงินเองจะเกิดการพัฒนาระบบที่มีการจัดการได้ดีขึ้น

และสำหรับความกังวลในเรื่องของความเสี่ยงจากภัยไซเบอร์หลังจากมีการพัฒนาทางการเงินดิจิทัลนั้น ธนาคารแห่งประเทศไทยให้ความสำคัญกับการป้องกันความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องตามมาตรฐานสากล และจะมีการพัฒนาในการให้ความรู้การระมัดระวังป้องกันตนเองเพื่อป้องกันความเสี่ยงและสามารถใช้ประโยชน์จากการพัฒนาเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพรับกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้