“ประวิตร” ชูศก.พอเพียงพัฒนาท้องถิ่นทุกภูมิภาค

159
แชร์ข่าวนี้

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุม คณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ครั้งที่ 1/2564 โดยที่ประชุมได้รับทราบรายงาน ผลการตรวจติดตาม และประเมินผล การดำเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดประจำปี64 ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และกระทรวงมหาดไทย และรับทราบผลการกำกับ ติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรีประจำปี64 ซึ่งมีทั้งหมด 899 โครงการ ในการพัฒนาพื้นที่ และท้องถิ่นทั่วประเทศ เพื่อช่วยเหลือประชาชน โดยพล.อ.ประวิตร ได้ลงพื้นที่มอบนโยบายในการกำกับ ติดตาม ตรวจเยี่ยม และประชุมหารือเพื่อรับฟังปัญหา และแก้ปัญหาโครงการต่างๆ รวม 16 ครั้ง

หลังจากนั้นที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบนโยบาย มาตรการและแนวทางการกำกับ ติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคประจำปี65 มีสาระที่สำคัญ คือนโยบายมาตรการและแนวทางในการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค, การลงพื้นที่เพื่อกำกับและติดตาม การปฏิบัติราชการของรองนายกรัฐมนตรีและการรายงานผลการดำเนินงาน รวมทั้ง ได้เห็นชอบ แนวทางและ กรอบงบประมาณ กรณีฉุกเฉิน/จำเป็น เพื่อแก้ปัญหาเร่งด่วนประจำปี65 โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่มีการบูรณาการ และยึดพื้นที่ รวมทั้งประชาชนเป็นหลัก

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews

แชร์ข่าวนี้