สนค.ชี้ความเคลื่อนไหวเงินเฟ้อในปท.ยังปกติ

185
แชร์ข่าวนี้

นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า หรือ สนค. กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า สถานการณ์ความเคลื่อนไหวของราคาสินค้าและค่าบริการที่เปลี่ยนแปลงไปในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมา จากรายการสินค้าจำนวน 430 รายการ ที่ใช้ในการคำนวณดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป หรือ อัตราเงินเฟ้อ ใน 7 หมวดที่จำเป็นต่อการครองชีพ ได้แก่ หมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ หมวดเครื่องนุ่งห่มและรองเท้า หมวดเคหสถาน หมวดการตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล หมวดพาหนะ การขนส่งและการสื่อสาร หมวดการบันเทิง การอ่าน การศึกษาฯ และ หมวดยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์

ซึ่งอัตราเงินเฟ้อล่าสุดในเดือนกันยายน 2564 ขยายตัวร้อยละ 1.68 ซึ่งเป็นอัตราที่ไม่สูงมากนัก เมื่อเทียบกับประเทศอื่น และเมื่อพิจารณาเป็นรายสินค้าและบริการจะพบว่า มีจำนวนการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าและบริการ ซึ่งมีสินค้าและบริการที่ราคาเพิ่มขึ้น จำนวน 204 รายการ เช่น น้ำมันปาล์ม 1 ลิตร ราคาเฉลี่ยเดือนกันยายน เท่ากับ 47.03 บาท เพิ่มขึ้น 11.11 บาท จากเดือนเดียวกันของปีก่อน น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 ราคาเฉลี่ยเดือนกันยายน เท่ากับ 30.43 บาท เพิ่มขึ้น 8.07 บาท จากเดือนเดียวกันของปีก่อน เป็นต้น สินค้าและบริการที่ราคาไม่เปลี่ยนแปลง จำนวน 69 รายการ สินค้าและบริการที่ราคาลดลง จำนวน 157 รายการ เช่น ค่าธรรมเนียมการศึกษา โรงเรียนรัฐบาล ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ราคาเฉลี่ยเดือนกันยายน เท่ากับ 5,232.32 บาท ลดลง 178.75 บาท จากเดือนเดียวกันของปีก่อน


แชร์ข่าวนี้