“ชินวรณ์” วิเคราะห์ 5 ปัจจัย ขาขึ้น ปชป.

107
แชร์ข่าวนี้

นายชินวรณ์ บุญยเกียรติ ส.ส. จังหวัดนครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์กล่าวถึงการที่สื่อมวลชนหลายแขนงได้นำข้อวิเคราะห์ของตนจากการกล่าวในการประชุม ส.ส.ภาคใต้ที่จังหวัดพัทลุงเมื่อวันที่ 20 ต.ค.ที่ผ่านมาว่า

ถ้าพรรคประชาธิปัตย์ชนะ ต้องชนะในภาคใต้ก่อน และตนเชื่อมั่นว่าพรรคประชาธิปัตย์จะมีกระแสที่ดีขึ้นตามลำดับ ท่านจุรินทร์ จะเป็นคนหนึ่งที่จะเป็นแคนดิเดตว่าที่นายกรัฐมนตรีคนต่อไปแน่นอน ก็ด้วยเหตุผลหลัก 5 ประการ

1) สถานการณ์การเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมามีกระแสความสงบจบที่ลุงตู่ วันนี้ชัดเจนว่าความสงบที่ยั่งยืนต้องเกิดจากบ้านเมืองที่เป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเท่านั้น ซึ่งเป็นอุดมการณ์ของพรรคประชาธิปัตย์ที่ชัดเจนตลอดมา

2) ระบบการเลือกบัตรเบอร์เดียวแบบสัดส่วนผสม มีพรรคการเมืองส่งคนมาสมัคร 30-40 คน ต่างรุมด่าพรรคประชาธิปัตย์เพื่อหวังส่วนแบ่งคะแนนไปให้พรรคตนเอง หลังจากวันเลือกตั้งต่างสาบสูญไปแล้ว และต่อไปหากใช้ระบบการเลือกตั้งแบบบัตร 2 ใบ เลือกคนที่รัก เลือกพรรคที่ชอบ พรรคเฉพาะกิจคงหายไปเยอะ โอกาสพรรคของเรา คนของเรา เป็นเสรีภาพของประชาชนผู้เลือกมากขึ้น อิทธิพลการซื้อเสียงจะลดลง

3) การร่วมรัฐบาลที่ผ่านมาเป็นการยืนยันหลักการการยึดมั่นประโยชน์ของประเทศ มากกว่าผลประโยชน์ของพรรค หรือตนเอง พรรคจึงต้องทำหน้าที่ประคับประคองให้บ้านเมืองเดินหน้าไปได้ และบัดนี้พรรคประชาธิปัตย์ได้แสดงให้เห็นว่าสามารถขับเคลื่อนนโยบายว่าทำได้ไวทำได้จริง เช่น นโยบายด้านเศรษฐกิจ หรือนโยบายทางการเมืองที่มุ่งมั่นจะแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้น เป็นต้น


แชร์ข่าวนี้