“จุรินทร์”ชงประกันมัน-ข้าวโพด,เร่งสอบส่งออกถุงมือยาง

131
แชร์ข่าวนี้

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวถึงการประกันราคามันสำปะหลังและข้าวโพด ว่า กระทรวงพาณิชย์ จะเป็นการเสนอที่ประชุมครม. ประกันราคามันสำปะหลังในวงเงิน 7,100 ล้านบาท ราคาประกันข้าวโพด 1,900 ล้านบาท แม้ว่าราคาตลาดจะอยู่ในเกณฑ์ที่ดี โดยราคามันสำปะหลังอยู่ที่ กิโลกรัมละ 2.70 บาท ส่วนราคาข้าวโพดอยู่ที่กิโลกรัมละ 8-10 บาท

ขณะที่ปัญหาราคาข้าวตกต่ำ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ระบุว่า สัปดาห์ที่ผ่านมาได้มีการหารือกับนายกรัฐมนตรี และสำนักงบประมาณ กระทรวงการคลัง เพื่อเร่งประกาศนโยบายประกันราคาข้าวในเดือนหน้า ซึ่งจะทำให้เกิดความมั่นใจในตลาดว่าจะมีเงินอุดหนุน ดอกเบี้ยร้อยละ 3 ซึ่งก็จะส่งผลให้ผู้ที่สต๊อกข้าวไว้ไม่มีการเทขายในตลาด จนราคาตกต่ำ

ส่วนกลุ่มเกษตรกรและสหกรณ์จะมีเงินช่วยเหลือในการเก็บข้าวไว้ ตันละ 1,500 บาท รวมถึงจะมีการประกันรายได้ราคาข้าว แต่นโยบายเหล่านี้จะต้องผ่านการพิจารณาของกระทรวงการคลังในขั้นตอนสุดท้าย

ส่วนที่สำนักข่าวCNN มีการนำเสนอข่าวว่าประเทศไทยมีการส่งออกถุงมือยางมือสอง 80 ล้านชิ้น นั้น นายจุรินทร์ ระบุว่ายังไม่ได้รับรายงานเรื่องดังกล่าว แต่จากนี้จะไปตรวจสอบข้อเท็จจริง ซึ่งหากเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง และอยู่ในความดูแลของตนก็จะดำเนินการอย่างแน่นอน

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้