“สุรพงษ์”เปิดเสวนา”พรุ่งนี้…เพื่อไทยเพื่อชีวิตใหม่ปชช.

127
แชร์ข่าวนี้

พรรคเพื่อไทย จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ที่ศูนย์ประชุมและจัดแสดงสินค้านานาชาติจังหวัดขอนแก่น โดยวาระการประชุมในช่วงเช้า คือการจัดเสวนาหัวข้อ “พรุ่งนี้…เพื่อไทยประชาชนย่อมมีชีวิต” เปิดการเสวนาโดยนายแพทย์สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี ผู้อำนวยการพรรคเพื่อไทย ที่เน้นพูดถึงระบบสาธารณสุขไทย โดยเสนอให้นำระบบเอไอเข้ามาช่วยสนับสนุน รวมถึงการหาทางรักษาโรคเรื้อรัง โดยปรับเปลี่ยนการรักษาที่ไม่ใช้ยา ด้วยการใช้ระบบเทคโนโลยี การวิจัยปรับแต่งยีนส์มาช่วยรักษา เพื่อไม่ให้คนป่วยต้องกินยาไปตลอดชีวิต และช่วยป้องกันการเกิดความล้มละลายในการเจ็บป่วย นอกจากนี้ ยังอยากเห็นการขับเคลื่อนคนไทยให้พ้นจากความจน โดยเฉพาะการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ซึ่งเป็นนโยบายที่พรรคเพื่อไทยเคยทำสำเร็จ และขณะนี้ทีมเศรษฐกิจของพรรคที่เคยทำนโยบายจนประสบความสำเร็จยังอยู่กับพรรค และตั้งเป้าหลังจากนี้จะทำให้คนไทยพ้นจากความจนให้ได้

ด้านนายเผ่าภูมิ โรจนสกุล รองเลขาธิการพรรค โดยมองเห็นกำลังซื้อจากคนสูงวัย ซึ่งจะเป็นกำลังซื้อที่มหาศาลและจะขับเคลื่อนอุตสาหกรรม 3 ด้าน คืออุตสาหกรรม ด้านการแพทย์ เพราะคนกลุ่มนี้ต้องการการบำบัดรักษา และเราต้องพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์ให้ก้าวไปสู่ระดับโลก , อุตสาหกรรมด้านการท่องเที่ยว ที่มองว่ากลุ่มนี้จะมีอัตราการใช้จ่ายในการท่องเที่ยวสูง พรรคเพื่อไทยจึงมีแนวคิดจัดทำธนาคารเพื่อการท่องเที่ยว เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวทั้งระบบและอุตสาหกรรมด้านการเกษตร เพราะมองว่าคนกลุ่มนี้จะต้องบริโภคอาหารที่ปลอดภัยและมีคุณภาพ ซึ่งขณะนี้ประเทศไทยยังไม่มีส่วนนี้ พรรคเพื่อไทยจึงมีแนวคิดที่จะสร้างอาหารพื้นฐานให้เป็นอาหารที่มีคุณภาพสูง และสร้างอุตสาหกรรมแปรรูปไทยให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรมอาหารโลก และพร้อมที่จะยกระดับเศรษฐกิจทั้งระบบ เพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชน

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้