“ออมสิน”ปั้นครัวชุมชนสร้างงานเติมรายได้

137
แชร์ข่าวนี้

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตร ให้แก่ผู้เข้ารับการพัฒนาศักยภาพ ความรู้ความสามารถด้านการประกอบอาหารที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของชุมชน ภายใต้โครงการ “ครัวชุมชน สำรับออมสิน” เพื่อยกระดับ และสร้างผู้ประกอบการอาหารในชุมชน เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ ด้วยการมอบองค์ความรู้อย่างรอบด้าน จากเชฟชุมพล แจ้งไพร เชฟมิชลินสตาร์ 2 ดาว และทูตอาหารเพื่อความยั่งยืน องค์การสหประชาชาติ ซึ่งเป็นหนึ่งในแผนงานการสร้างงานสร้างอาชีพของธนาคารออมสิน ในการช่วยเหลือลูกค้า ผู้ประกอบการรายย่อย และชุมชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 โดยได้เยี่ยมชมโฮมสเตย์ของชุมชน ณ ชุมชนพูนบำเพ็ญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้