“ส.ส.พัชรินทร์” เดินหน้า Safety Zone เขตปทุมวัน

125
แชร์ข่าวนี้

นางสาวพัชรินทร์ ซำศิริพงษ์ ส.ส. กทม. เขต 2 ปทุมวัน บางรัก สาทร และโฆษกพรรคพลังประชารัฐ พร้อมทีมงาน เดินหน้าสร้างพื้นที่ปลอดภัย (Safety Zone ) ส่งเสริมแนวทาง กรุงเทพฯต้องปลอดภัย โดยได้ลงพื้นที่ร่วมหน่วยงานเครือข่าย อาทิ การไฟฟ้า ฝ่ายโยธา เขตปทุมวัน ลงพื้นที่จุดติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง ภายในเขตปทุมวัน โดยมีประธานชุมชนนำสำรวจพื้นที่ ซึ่งแต่เดิมบริเวณริมคลองนี้ ไม่มีไฟฟ้าส่องสว่าง เมื่อตกกลางคืนจะมืดมาก กลายเป็นพื้นที่เสี่ยงอันตราย ที่อาจก่อให้เกิดอาชญากรรมได้

ขณะเดียวกัน ยังได้ติดตามการแก้ไข ผิวถนนที่พังในชุมชนวัดบรมนิวาส นอกจากนี้ยังได้ร่วมกันสนับสนุนการซ่อมบำรุงเครื่องฉีดน้ำ เมื่อเกิดอัคคีภัย ที่เสื่อมโทรม เพื่อให้สามารถพร้อมใช้การได้ทันที เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

ทั้งนี้ ต้องขอบคุณการไฟฟ้า ที่ให้ความสำคัญกับเรื่องความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน มาลงพื้นที่สำรวจการติดตั้งไฟฟ้าให้ทันที และฝ่ายโยธา เขตปทุมวัน ที่มาร่วมสำรวจ รวมทั้งติดตามความคืบหน้าเรื่องถนน ร่วมกับกรมธนารักษ์ และประธานชุมชน ที่คอยช่วยสอดส่องดูแล พี่น้องประชาชนในชุมชนวัดบรมนิวาส

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้