รพ.วิภาวดีเปิดฉีดวัคซีน Moderna วันแรก

122
แชร์ข่าวนี้

บรรยากาศการฉีดวัคซีน Moderna ที่ได้ รับจัดสรร (รอบที่ 1) วันแรก ที่โรงพยาบาลวิภาวดี จำนวน 26,000โดส โดยจะแบ่งเป็น กลุ่มลูกค้าองค์กร 2,600 โดส
และบุคคลทั่วไป 23,400 โดส พบว่า ผู้ที่ได้ทำการจองและลงทะเบียนไว้ได้เดินทางนำเอกสารมาแสดงหลักฐานต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อเข้ารับวัคซีนตาม SMS ที่แจ้งกำหนดวันนัดหมาย
โดยโรงพยาบาลจะเริ่มฉีดวัคซีนตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 17.00 น. ของทุกวัน โดยไม่มีวันหยุด

ทั้งนี้ เบื้องต้น ทางโรงพยาบาลวิภาวดีได้จัดคิวฉีด ตามลำดับการจ่ายเงิน และจัดลำดับการฉีดที่ได้รับจัดสรรแล้ว ประกอบด้วย

วันที่ 9 พ.ย. 64 ลำดับคิวที่ 1- 1,800
วันที่ 10 พ.ย. 64 ลำดับคิวที่ 1,801- 3,600
วันที่ 11 พ.ย. 64 ลำดับคิวที่ 3,601- 5,400
วันที่ 12 พ.ย. 64 ลำดับคิวที่ 5,401 – 7,200
วันที่ 13 พ.ย. 64 ลำดับคิวที่ 7,201- 9,000
วันที่ 14 พ.ย. 64 ลำดับคิวที่ 9,001-10,800
และวันที่ 15 พ.ย. 64 ลำดับคิวที่ 10,801-12,600

อย่างไรก็ตาม ทางโรงพยาบาลขอความร่วมมือผู้รับวัคซีนในวันให้บริการฉีด กรุณามาให้ตรงในช่วงเวลานัดหมาย เนื่องจากที่จอดรถมีจำนวนจำกัด

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้