“กรณ์” ยก3ข้อเรียกร้องจี้ครม.สัญจรช่วยภูเก็ต

234
แชร์ข่าวนี้

นายกรณ์ จาติกวณิช หัวหน้าพรรคกล้า กล่าวว่า ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ได้ใช้ชีวิตในภูเก็ต สิ่งที่น่าดีใจ คือ นักท่องเที่ยวมากขึ้น ป่าตองเริ่มคึกคัก จากการพูดคุยกับผู้ประกอบการหลายกลุ่ม หลายวงสนทนา เห็นตรงกันว่า ภูเก็ตคือเมืองแห่งศักยภาพของไทย ที่จะเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลก ซึ่งหมายความว่าคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจ ความเป็นอยู่ของคนภูเก็ต รวมถึงรายได้เข้าประเทศโดยรวม ดีกว่านี้ได้อีกมาก หลายปัญหาของภูเก็ตรอการแก้ไข และส่วนใหญ่อุปสรรคมาจากระบบราชการที่ช้าและไม่ยืดหยุ่นตามบริบทที่เกิดขึ้นจริง ดังนั้น เมื่ออำนาจยังรวมศูนย์อยู่ที่กรุงเทพ การประชุม ครม. สัญจร วันที่ 15-16 พ.ย. จึงยังมีความสำคัญต่ออนาคตภูเก็ตมีหลายเรื่องที่จะขอเป็นกระบอกเสียงแทนคนภูเก็ตไปถึงรัฐบาลเพื่อเรียกร้องให้มีการทบทวนและรีบตัดสินใจ เพื่อช่วยให้ “เฮือกสุดท้าย”ของผู้ประกอบการในภูเก็ตไม่สูญเปล่าโดยขอยก 3 ข้อเรียกร้องที่ฝากไปถึงรัฐบาล ได้แก่

1. ปัญหาใบอนุญาตโรงแรม ที่กำลังทำให้ธุรกิจที่พักขนาดเล็กหมดแรงและกำลังจะตายไป

2. การเข้าถึงแหล่งทุนที่ยากหรือแทบจะเป็นไปไม่ได้สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก ระเบียบหลายอย่างไม่ยืดหยุ่นพอกับสถานการณ์จริง

3. ระบบสาธารณูปโภค ระบบขนส่งมวลชนทั้งระบบรางและโครงข่ายถนนที่มีการพูดคุยศึกษากันมาหลายสิบปี อยากให้รัฐบาลเร่งตัดสินใจลงทุนในโครงการต่างๆ เพื่อรองรับการเติบโตของภูเก็ตในอนาคตอันใกล้นี้

สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่รัฐบาลจะต้องเร่งแก้ไขและตัดสินใจลงทุน เพื่อนำภูเก็ตไปสู่การเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลก ซึ่งเอกชนภูเก็ตนั้น มีความพร้อมเป็นอย่างมากในการลงทุนและมีความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาเมือง ผู้บริหารประเทศต้องตามให้ทันและมองภาพรวม อนาคตของภูเก็ตไม่ใช่แค่คนภูเก็ตได้ประโยชน์ เพราะนอกจากเป็นหน้าเป็นตาให้ประเทศในฐานะ world-class destination แล้ว ภูเก็ตเป็นแหล่งรายได้สำคัญที่กระจายรายได้และโอกาสไปยังพื้นที่ใกล้เคียงและแรงงานจากนอกพื้นที่อีกนับแสนคนภูเก็ตเป็นทั้งภาพลักษณ์และขุมพลังทางเศรษฐกิจของประเทศไทย อยากให้ ครม.สัญจร ไว้ให้ตั้งใจพิจารณาโครงการต่างๆ เพื่อฟื้นฟูและสร้างความเข้มแข็งให้ภูเก็ตอย่างเร่งด่วน

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้