สมาคมสปาไทย ยื่น “สุดารัตน์”ขอให้สนับสนุนอุตสาหกรรมสปา

227
แชร์ข่าวนี้

สมาพันธ์สมาคม Spa and wellness ไทย นำโดยนางสาวชวนัสถ์ สินธุเขียว ประธาน และนายชัยรัตน์ รัตโนภาส เดินทางมายื่นหนังสือกับคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานพรรคไทยสร้างไทย เพื่อขอให้ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมสปาและนวดเพื่อสุขภาพอย่างยั่งยืน หลังธุรกิจสปาและเวสเนสของไทยได้รับผลกระทบอย่างหนักจากสถานการณ์โควิด-19 ที่ ศูนย์อำนวยการพรรคไทยสร้างไทย

คุณหญิงสุดารัตน์ ได้มอบหมายให้นางสาวพัสวี ไกรเดชอุดมไพศาล และดร.ชนิดา จารุจินดา คณะทำงานด้าน SMEs ดำเนินการหารือร่วมกับสมาพันธ์สปาสมาคม Spa and wellness ไทย โดยธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพ เป็นธุรกิจที่ภาครัฐสั่งให้ปิดกิจการชั่วคราวเป็นกิจการอันดับแรก และเป็นกิจการสุดท้ายที่ได้รับพิจารณาในการเปิดกิจการ

ทั้งนี้ กิจการสปาในปัจจุบันนี้ ปิดตัวมากถึง 80% และแรงงานที่เกี่ยวข้องส่วนใหญ่เป็นแรงงานที่มีทักษะที่อาศัยการฝึกมากกว่า 5 ปี แต่การระบาดของโควิด-19 ทำให้เกิดการเลิกการจ้างงาน และที่ผ่านมากิจการสปาสร้างมูลค่า ทำให้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจฐานราก เนื่องจากกิจการเหล่านี้ถูกปิดตัวลง

 

 

นอกจากนี้ การเยียวยาจากภาครัฐไม่ทั่วถึง เพราะนายจ้างได้เลิกจ้างแรงงาน ทำให้ไม่มีการต่อประกันสังคม สุดท้ายไม่ได้รับเงินเยียวยา ส่วนแหล่งเงินกู้ ผู้ประกอบการธุรกิจด้านสปา และสุขภาพ ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้จากธนาคารพาณิชย์ได้ เพราะติดเงื่อนไขหลายประการที่ไม่เอื้อต่อธุรกิจประเภท SMEs จึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยประชาสัมพันธ์ เพื่อให้นักท่องเที่ยวกลับมาอีกครั้ง

สุดท้ายนี้ พรรคไทยสร้างไทย จะนำเรื่องนี้มาประชุม เพื่อพิจารณาและจัดทำเป็นข้อเสนอ เพื่อผลักดันให้ภาครัฐดำเนินการต่อไป

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้