พณ.ดันขายข้าว กข43 ตอบโจทย์สายสุขภาพในแคนาดา

128
แชร์ข่าวนี้

นางมนัสนิตย์ จิรวัฒน์ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมฯ ในฐานะหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ข้าวไทยด้านการตลาดต่างประเทศ ส่งเสริมประชาสัมพันธ์ข้าวไทยในต่างประเทศผ่านการทำงานร่วมกับทูตพาณิชย์ในฐานะเซลล์แมนประเทศอย่างใกล้ชิด เพื่อให้รับทราบถึงข้อมูลความต้องการของตลาดข้าวอย่างแท้จริง ซึ่งช่วยให้ไทยสามารถผลิตข้าวได้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคในแต่ละตลาดได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (สคต.) ณ นครโทรอนโต ได้ศึกษาความต้องการข้าวในตลาดแคนาดาเนื่องจากเป็นตลาดที่มีศักยภาพ ผู้บริโภคมีกำลังซื้อสูงและมีแนวโน้มรักสุขภาพเพิ่มขึ้น โดยไทยมีข้าวสีและข้าวเพื่อสุขภาพที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคในตลาดเฉพาะกลุ่ม (Niche Market) ได้เป็นอย่างดี

ซึ่งจากการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ข้าวไทยในงาน Media Launch ณ ร้านอาหารสไตล์ละตินอเมริกา Selva นครโทรอนโต โดย “เชฟนุ้ย” นางนงลักษณ์ เรกรูล่า หนึ่งในเชฟที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ชื่นชอบของชาวแคนาดา เปิดตัวเมนูอาหารเพื่อสุขภาพ “ข้าวคลุกมะเขือเทศ” (Tomato Rice) โดยนำข้าวขาว กข43 ซึ่งเป็นข้าวที่มีดัชนีน้ำตาลปานกลาง – ต่ำ มาคลุกเคล้ากับเครื่องเทศและ Tomato Paste ตามสไตล์อาหารละติน พร้อมทั้งแจกตัวอย่างข้าว กข43 ให้กับผู้เข้าร่วมงานฯ ได้นำกลับไปทดลองปรุงที่บ้าน ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี คาดว่าข้าว กข43 จะได้รับความนิยมในแคนาดา เนื่องจากเหมาะกับผู้บริโภคแคนาดาในปัจจุบันที่หันมาให้ความสำคัญกับสุขภาพมากขึ้น

ทั้งนี้ แคนาดาถือเป็นหนึ่งในตลาดข้าวคุณภาพสูง (Premium Market) ของไทย โดยในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2564 ไทยส่งออกข้าวไปแคนาดาปริมาณ 56,350 ตัน ลดลงร้อยละ 32.41 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า แต่อย่างไรก็ดี เฉพาะช่วงเดือนกรกฎาคม – กันยายนที่ผ่านมา การส่งออกข้าวไปยังแคนาดากลับมาขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 42.29 เนื่องจากปัจจัยค่าเงินบาทอ่อนค่าลง ส่งผลให้ราคาข้าวของไทยอยู่ในระดับที่แข่งขันได้มากขึ้น ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในแคนาดาเริ่มคลี่คลาย ทำให้มีความต้องการข้าวทั้งจากผู้บริโภคและกลุ่มธุรกิจบริการอาหารเพิ่มขึ้น โดยชนิดข้าวที่ส่งออกหลัก ได้แก่ ข้าวหอมมะลิไทย ข้าวหอม และข้าวเหนียว

โดยกรมฯ มีแผนจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์และขยายตลาดข้าวไทยในต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง อาทิ การจัดประชุมกับผู้นำเข้าข้าวสำคัญผ่านระบบการประชุมทางไกล เพื่อกระชับความสัมพันธ์ทางการค้าและติดตามสถานการณ์ตลาดข้าว การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ข้าวภายใต้แนวคิด “Think Rice Think Thailand” ทั้งนี้ เพื่อตอกย้ำภาพลักษณ์ที่ดีของข้าวไทยและสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพของข้าวไทยให้กับผู้บริโภค ซึ่งจะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของข้าวไทยในตลาดโลกต่อไป

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้