นายกฯเตือนเร่งฉีดวัคซีนอย่ารีรอ อย่าเลือกยี่ห้อ

101
แชร์ข่าวนี้

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” โดยกล่าวตอนหนึ่งว่า รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติที่ได้มอบรางวัลที่ได้มอบรางวัลในวันนี้ ซึ่งถือเป็นนโยบายของรัฐบาล และยืนยันว่า รัฐบาลดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วในช่วงปี 2564-2565 บนสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ให้สอดคล้องกับการดำเนินชีวิตแบบวิถี New Normal หรือ Universal Prevention ซึ่งยอมรับว่า สถานการณ์ในขณะนี้ดีขึ้น แต่ยังต้องขอความร่วมมือประชาชนฉีดวัคซีน เพราะยังมีบางส่วนที่ไม่ยอมฉีดวัคซีนและขณะนี้ไทยมีวัคซีนอย่างเพียงพอ จึงขออย่ารออย่าเลือก เพราะผ่านการอนุมัติของ WHO และ อย.ไทยแล้ว ซึ่งอย่างน้อยก็สามารถลดความรุนแรงของโรคได้ จึงขอเตือนไว้ โดยเบื้องต้นได้สั่งการให้จังหวะเตรียมชุดเคลื่อนที่ฉีดวัคซีนให้กับประชาชนในแต่ละพื้นที่จึงขอฝากไว้เพื่อป้องกันการระบาดระลอกใหม่ วันนี้ความเข้มแข็งของประเทศไทยคือความหลากหลายทางชีวภาพ แต่ต้องคิดว่าจะทำอย่างไรให้มีรายได้เพิ่มเติมนอกเหนือจากการท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็น นวัตกรรมใหม่ๆ หยิบจับมาใช้ให้เป็นประโยชน์และสร้างมูลค่า นั่นคือความเป็นอัตลักษณ์ ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม เราต้องสร้างความสงบเรียบร้อย ความมีเสถียรภาพ สร้างความสามัคคี ไม่แบ่งแยก นั่นเป็นสิ่งที่รัฐบาลต้องการ เพื่อที่จะได้ทำงานอย่างอื่นได้อย่างเต็มที่พยายามอีกหนึ่งสิ่งที่รัฐบาลได้พยายามทำอยู่ คือ การสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ให้กับเศรษฐกิจฐานราก โดยรัฐ ธุรกิจ เอกชน ประชาชน ต้องเดินหน้าไปด้วยกันบนเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ สิ่งสำคัญที่สุดคือการเรียนรู้และการปรับกระบวนการคิด เพื่อให้ทันโลก และต้องพัฒนาให้มากที่สุด โดยเฉพาะช่วงเวลานี้ที่โลกกำลังเปลี่ยนแปลงหากเราไม่ปรับตัวเราจะอยู่ไม่ได้ในอนาคต เพราะทุกอย่างเข้ามาด้วยเทคโนโลยีและดิจิทัล ซึ่งมีทั้งวิกฤตและโอกาส รัฐบาลได้พยายามดูอยู่แล้วแต่ยอมรับว่ารายได้ของเรามีจำกัด โดยเฉพาะในช่วงที่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19 ยืนยัน ว่า ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้