สินค้าราคาทรงตัวผักปรับขึ้นลงหลังเข้าฤดูหนาว

250
แชร์ข่าวนี้

จากการลงพื้นที่ตรวจสอบราคาสินค้าในตลาดสดย่านตลิ่งชัน พบว่าราคาสินค้าส่วนใหญ่ยังคงทรงตัว และเป็นไปตามราคาแนะนำของทางกระทรวงพาณิชย์ โดยเนื้อไก่ราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ 70 บาท หมูเนื้อแดง กิโลกรัมละ 140 บาท ส่วนราคาผักสดปรับลดลง

จากช่วงที่มีปัญหาอุทกภัยเข้าสู่ภาวะปกติแล้วแต่มีการปรับเพิ่มขึ้นของราคาสินค้า อาทิ ถั่วฝักยาว ชะอมและผักยอดอ่อน เนื่องจากเข้าสู่ช่วงฤดูหนาวอากาศเย็นลงทำให้มีของออกสู่ตลาดลดลงจึงทำให้ราคาเพิ่มขึ้น

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews

แชร์ข่าวนี้