นายจ้างฯพอใจก.แรงงานเปิดทางเลือกซื้อประกันเอกชน

140
แชร์ข่าวนี้

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงานได้บูรณาการการทำงานระหว่างภาครัฐและเอกชน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นายจ้าง สถานประกอบการที่ใช้แรงงานข้ามชาติ โดยตั้งแต่มติครม. วันที่ 13 ก.ค. 64 มีผลบังคับใช้ นายจ้างที่ใช้แรงงานข้ามชาติสามารถเลือกทำประกันสุขภาพกับโรงพยาบาลรัฐที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด หรือบริษัทประกันภัยเอกชนซึ่งครอบคลุมการรักษาโรคโควิดก็ได้ ซึ่งนอกจากทำให้นายจ้างสถานประกอบการ สามารถปฏิบัติตามมติครม.ได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ยังเป็นการลดภาระและความหนาแน่นในการให้บริการของสถานพยาบาลของรัฐในช่วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อีกด้วย

ทั้งนี้ ล่าสุดได้สั่งการให้กรมการจัดหางาน อำนวยความสะดวกแก่นายจ้างสถานประกอบการที่ดำเนินการตามมติครม.วันที่ 28 ก.ย. 64 เพื่อให้สามารถดำเนินการตามมติครม.ได้อย่างมีประสิทธิภาพทันตามกำหนดเวลาโดยประสานบริษัทประกันภัยเอกชนที่รับประกันสุขภาพกับคนต่างด้าว 3 บริษัทได้แก่บริษัทอาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน) ตั้งโต๊ะให้บริการนายจ้าง ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัด และสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานคร

ด้านนายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า กรมการจัดหางานรับข้อสั่งการรัฐมนตรีสุชาติ โดยเร่งจัดเตรียมสถานที่สำหรับการให้บริการจัดทำประกันสุขภาพของบริษัทประกันภัย ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดและสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครซึ่งนอกจากอำนวยความสะดวกแก่นายจ้างสถานประกอบการที่ดำเนินการตามมติครม.วันที่ 28 ก.ย. 64 แล้ว ยังมีกำหนดให้บริการต่อไปสำหรับนายจ้างที่ต้องการนำแรงงานข้ามชาติเข้าทำงานในประเทศตาม MoU ที่ต้องการซื้อประกันสุขภาพกับบริษัทประกันภัยเอกชน

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้