“สมชัย”ยื่น46รายชื่อริเริ่มเชิญชวนปชช.แก้ ม.272

268
แชร์ข่าวนี้

นายราเมศ รัตนเชวง เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร รับยื่นหนังสือจากนายสมชัย ศรีสุทธิยากร ในฐานะตัวแทนกลุ่มผู้เชิญชวน ที่ได้นำรายชื่อประชาชนจำนวน 46 คน เพื่อเป็นผู้ริเริ่มเชิญชวนให้ประชาชนร่วมกันลงนามขอแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 272 ยกเลิกอำนาจของสมาชิกวุฒิสภาในการร่วมลงมติเลือกนายกรัฐมนตรี เพราะอยากให้รัฐธรรมนูญมีรูปแบบการเลือกนายกรัฐมนตรีจากที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ไม่ใช่การเลือกจากที่ประชุมร่วม ส.ส. และ ส.ว. และมองว่าประชาชนเลือกผู้แทนมาแล้วจึงอยากให้มีอำนาจในการเลือกนายกรัฐมนตรีอย่างแท้จริง ไม่สมควรที่จะเลือกร่วมกัน เพราะ ส.ว. ชุดปัจจุบันไม่ได้มาจากการสรรหา แต่มาจากการแต่งตั้งของ คสช.

สำหรับการรวบรวมรายชื่อจะให้ประชาชนที่สนใจเข้าลงชื่อผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น เพื่อความสะดวก โดยจะเปิดระบบในลงชื่อในเดือนมกราคม-มีนาคม 2565 พร้อมตั้งเป้า 70,000 รายชื่อ ก่อนจะยื่นต่อสภา เพื่อลดภาระให้กับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และคาดว่าจะสามารถบรรจุเข้าสู่วาระการประชุมในสมัยประชุมหน้า หากไม่มีอุบัติเหตุทางการเมืองก่อน


แชร์ข่าวนี้