“พาณิชย์”มอบตราThai SELECTอีก13ร้าน

127
แชร์ข่าวนี้

นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในวันนี้ได้มอบใบประกาศเกียรติคุณตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ประจำปี 2564 ให้กับผู้ประกอบการร้านอาหาร 13 ร้าน จากร้านอาหารที่เข้ารับการคัดเลือกกว่า 200 ร้าน โดยร้านที่ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ แบ่งเป็น Thai SELECT SIGNATURE จำนวน 1 ราย Thai SELECT CLASSIC จำนวน 10 ราย และ Thai SELECT UNIQUE จำนวน 2 ราย ทั้งหมดจะได้รับสิทธิประโยชน์ด้านการส่งเสริมการตลาด โดยผู้ทรงอิทธิพลทางความคิด (Influencer) หรือผู้มีชื่อเสียงที่จะมาช่วยรีวิวร้านอาหาร Thai SELECT ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง รวมถึงการประชาสัมพันธ์ร้านที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ (Food delivery platform) ได้แก่ Lineman, Food panda, Grab, True Food และ Airasia Food อีกด้วย

ปัจจุบันมีร้านอาหารที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ตั้งแต่ปี 2561-2564 จำนวน 1,000 ร้าน แบ่งเป็นกรุงเทพมหานคร 249 ร้าน ภาคเหนือ 164 ร้าน ภาคกลาง 256 ร้าน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 123 ร้าน ภาคใต้ 153 ร้าน และภาคตะวันออก 55 ร้าน ทั้งนี้ แบ่งเป็นประเภทได้ดังนี้ Thai SELECT SIGNATURE จำนวน 11 ร้าน Thai SELECT CLASSIC จำนวน 916 ร้าน และ Thai SELECT UNIQUE จำนวน 73 ร้าน สำหรับปี 2565 ผู้ประกอบการร้านอาหารสามารถติดตามการเปิดรับสมัครเพื่อเข้าร่วมยกระดับอาหารไทยให้มีมาตรฐานได้ที่ www.dbd.go.th หรือ email : thaiselectdbd@gmail.com หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองธุรกิจบริการ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โทรศัพท์ 02 547 5954 e-Mail : thaiselectdbd@gmail.com สายด่วนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 1570

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้