สศอ.ชี้โควิดตัวเร่งอุตฯก้าวสู่เป้าหมายเร็วขึ้น

125
แชร์ข่าวนี้

นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม หรือ สศอ. กระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวในการเสวนา “อุตสาหกรรมไทยก้าวไกล สู่ยุคใหม่ที่ยั่งยืน” ว่า สถานการณ์โควิด-19 เป็นตัวแปรสำคัญทำให้ประเทศไทยต้องเร่งไปสู่อุตสาหกรรมเป้าหมาย เพราะเศรษฐกิจไทยที่ต้องเผชิญกับโควิด-19 ภาคอุตสาหกรรมและภาคการส่งออก ถือเป็นเครื่องจักรสำคัญที่จะช่วยพยุงและผลักดันเศรษฐกิจรวมถึงแรงงานให้ยังสามารถเติบโตได้ โดยทุกฝ่ายจะต้องให้ความสำคัญและช่วยกันสนับสนุนให้ภาคอุตสาหกรรมยังคงเติบโตอย่างยั่งยืนและก้าวไปสู่ยุค Next Normal

โดยอุตสาหกรรมเป้าหมายหลักเวลานี้คืออุตสาหกรรมในอนาคต ที่มีมูลค่าสูงและเดินตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 รวมถึงมุ่งเน้นไปสู่เศรษฐกิจ BCG อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งประกอบไปด้วยเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว โดยอุตสาหกรรมเป้าหมายหลักที่สำคัญ 5 อุตสาหกรรม อาทิ อุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคต อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ ที่จะต้องมีการส่งเสริมวิจัยใช้เทคโนโลยีพัฒนาในการผลิตเครื่องมือแพทย์ให้ได้มาตรฐานสากล อุตสาหกรรมการผลิตหุ่นยนต์ที่มีเป้าหมายภายในปี 2569 ไทยจะต้องมีระบบเป็นของตนเอง อุตสาหกรรมชีวภาพ ผลักดันให้เป็นไบโอฮับของอาเซียน ภายในปี 2570 และอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางอาหารแห่งอาเซียน

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้