ส.ส.จี้รัฐบาลเร่งแก้ปัญหาฝุ่นละออง PM2.5

104
แชร์ข่าวนี้

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร วันนี้(16 ธ.ค.64) มีนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ทำหน้าที่ประธานการประชุม โดยประธานเปิดโอกาสให้สมาชิกปรึกษาหารือปัญหาความเดือดร้อนประชาชนเพื่อส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการแก้ไข ซึ่งสมาชิกได้นำปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเข้าหารือ เนื่องจากส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน อีกทั้งปัญหาฝุ่นละอองจากการก่อสร้างต่างๆ ตลอดจนควันจากท่อไอเสียรถยนต์ จึงขอให้รัฐบาล รวมถึงกรุงเทพมหานครเร่งแก้ปัญหาบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยเร็ว

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews

แชร์ข่าวนี้