ส.ว.เสนอหลังปีใหม่ตรวจATKทุกคนก่อนเข้าสภา

140
แชร์ข่าวนี้

คณะกรรมการกำหนดแนวทางบริหารจัดการการประชุมวุฒิสภา และคณะกรรมาธิการเพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของวุฒิสภา ซึ่งมีนายเจตน์ ศิรธรานนท์ เป็นประธาน ได้มีการประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอน ซึ่งแพร่ระบาดแล้วกว่า 100 ประเทศ ขณะที่ประเทศไทยมีรายงานผู้ติดเชื้อของกรุงเทพฯ ในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา พบเป็นผู้ติดเชื้อสายพันธุ์โอไมครอนเพิ่มขึ้นจาก 18% เป็น 48% โดยเห็นควรเพิ่มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชิงรุก อาทิ การจัดอาหารในวันประชุมวุฒิสภาให้จัดในรูปแบบอาหารกล่องเท่านั้น และงดรับประทานอาหารภายในห้องอาหารสมาชิกวุฒิสภา (สว.) งดนำผู้ติดตามเข้าพื้นที่บริเวณหน้าห้องประชุมวุฒิสภา ชั้น 2 โดยเด็ดขาด ขณะที่การเข้าพื้นที่ห้องทำงานประธานกรรมาธิการและห้องทำงานสมาชิกวุฒิสภา ให้มีผู้ติดตามได้ไม่เกิน 1 คน งดการให้บริการอาหารว่าง และน้ำชา กาแฟ บริเวณหน้าห้องประชุมวุฒิสภา โดยจะให้บริการน้ำดื่มชนิดขวดเท่านั้น

สำหรับในการประชุมวุฒิสภา ขอความร่วมมือ สว. อภิปรายกระชับและรักษาเวลาอย่างเคร่งครัด ไม่อนุญาตให้อภิปรายโดยไม่สวมใส่หน้ากากอนามัย ในส่วนการประชุมคณะกรรมาธิการชุดต่าง ๆ หากมีความจำเป็นให้จัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Online) เท่านั้น ยกเว้นการประชุมที่กฎหมายไม่ได้กำหนด โดยที่บุคคลภายนอกขอให้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Online) เท่านั้น

นอกจากนี้ ยังมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการมาปฏิบัติงานของสมาชิกวุฒิสภาและบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาหลังจากวันหยุดเทศกาลปีใหม่ ขอให้มีการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ ATK ไม่เกิน 3 วันด้วย

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้