ไฟเขียวต่างชาติลงทุน11เดือนกว่า6.4หมื่นลบ.

124
แชร์ข่าวนี้

นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า รายงานผลการประชุมคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ว่า ที่ประชุมได้อนุญาตให้คนต่างชาติเข้ามาลงทุนประกอบธุรกิจในประเทศไทย จำนวน 68 ราย เพิ่มขึ้นร้อยละ 19 จากเดือนตุลาคม 2564 โดยเป็นการลงทุนผ่านช่องทางการขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 24 ราย และการขอหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 44 ราย เม็ดเงินลงทุนทั้งสิ้น 7,002 ล้านบาท เกิดการจ้างงานคนไทยกว่า 720 คน โดยการอนุญาตให้ประกอบธุรกิจในครั้งนี้ส่งผลให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีอันเป็นวิทยาการซึ่งเป็นองค์ความรู้ในแขนงที่คนไทยยังไม่มีความชำนาญหรือมีความเชี่ยวชาญในระดับที่ไม่สูงมากนัก เช่น องค์ความรู้เกี่ยวกับการอัดฉีดซีเมนต์ขั้นสูง และความซับซ้อนของท่อซีเมนต์ในหลุมแท่นขุดเจาะน้ำมัน องค์ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคและการปรับใช้เครื่องอัดประจุไฟฟ้า การพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อการใช้งานร่วมกับเครื่องอัดประจุไฟฟ้า

และในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2564 มีนักธุรกิจต่างชาติได้รับอนุญาต ให้ประกอบธุรกิจในประเทศไทยตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว รวม 500 ราย เงินลงทุน 64,582 ล้านบาท ธุรกิจที่ได้รับอนุญาตส่วนใหญ่เป็นธุรกิจที่สอดคล้องกับนโยบายส่งเสริมการลงทุนของภาครัฐ และสนับสนุนธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ อาทิ ธุรกิจบริการเป็นที่ปรึกษา บริหารจัดการ และให้บริการเดินรถและซ่อมแซมบำรุงรักษารถไฟความเร็วสูง ภายใต้โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบินในประเทศไทย

ธุรกิจบริการออกแบบทางวิศวกรรม วางระบบและทดสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับโครงการศูนย์กระจายสินค้าและคลังสินค้าอัจฉริยะระหว่างประเทศ ธุรกิจบริการออกแบบและพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลด้านประกันภัย บริการเป็นศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business Center: IBC) ให้แก่บริษัทในเครือในต่างประเทศ บริการให้ใช้สิทธิและให้ใช้ช่วงสิทธิในซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชั่นเกี่ยวกับกระบวนการทางการแพทย์ บริการติดตั้ง ซ่อมแซมและบำรุงรักษาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ให้แก่ เจ้าของอาคาร บ้านหรือที่พักอาศัยที่ใช้สินค้าที่บริษัทจำหน่าย และบริการสถานีอัดประจุไฟฟ้า (EV Charging Station) สำหรับรถยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้า

 


แชร์ข่าวนี้