กรมรางฯเผยปีใหม่ปชช.ใช้บริการ2.7ล.คน

137
แชร์ข่าวนี้

นายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางราง เปิดเผยว่า เมื่อวาน (2มกราคม 2565) ซึ่งเป็นวันที่ห้าของเทศกาลปีใหม่ 2565 มีประชาชนมาใช้บริการระบบรางรวมจำนวน 422,002 คน (เพิ่มจากวันที่ 1 มกราคม 2565 จำนวน 10,650 คน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.59) แบ่งเป็น รถไฟระหว่างเมืองของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) จำนวน 43,301 คน และรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและรถไฟชานเมือง(สายสีแดง) จำนวน 378,701 คน

ประกอบด้วย 1. รถไฟของ รฟท. จำนวน 43,301 คน (เพิ่มขึ้นจากวันที่ 1 ม.ค.65 จำนวน 4,760 คน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.35) แบ่งเป็นผู้โดยสารเชิงพาณิชย์ 19,390 คนและเชิงสังคม 23,911 คน โดยมีผู้โดยสารขาออกจำนวน 18,848 คน (เพิ่มขึ้นจากวันที่ 1 ม.ค.65 จำนวน 842 คน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.68) และผู้โดยสารขาเข้า 24,453 คน (เพิ่มขึ้นจากวันที่ 1ม.ค.65 จำนวน 3,918 คน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 19.08) โดยพบว่า สายใต้มีผู้ใช้บริการมากสุดถึง 13,021 คน (ผู้โดยสารขาออก 6,249 คน ผู้โดยสารขาเข้า 6,772 คน) รองลงมาคือสายตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 11,943 คน (ผู้โดยสารขาออก 4,691 คน ผู้โดยสารขาเข้า 7,252 คน) สายเหนือ 10,446 คน (ผู้โดยสารขาออก 4,520 คน ผู้โดยสารขาเข้า 5,926 คน) สายตะวันออก 5,034 คน (ผู้โดยสารขาออก 1,994 คน ผู้โดยสารขาเข้า 3,040 คน) และสายมหาชัย/แม่กลอง 2,857 คน (ผู้โดยสารขาออก 1,394 คน ผู้โดยสารขาเข้า 1,463 คน) โดย รฟท.ได้จัดขบวนพิเศษช่วยการโดยสารจำนวน 2 ขบวน มีผู้โดยสารใช้บริการรวม 886 คน ประกอบด้วย ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 6 เชียงใหม่-กรุงเทพ จำนวน 282 คน และขบวนรถเร็วที่ 934 อุบลราชธานี-กรุงเทพ จำนวน 604 คน

2.ระบบรถไฟฟ้า จำนวน 378,701 คน (เพิ่มขึ้นจากวันที่ 1 ม.ค.65 จำนวน 5,890 คน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.58) ประกอบด้วย รถไฟฟ้า Airport Rail Link จำนวน 18,513 คน รถไฟฟ้าชานเมือง (สายสีแดง) จำนวน 5,602 คน รถไฟฟ้าสายฉลองรัชธรรม (สีม่วง) จำนวน 13,107 คน รถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคล (สีน้ำเงิน) จำนวน 105,240 คน และรถไฟฟ้าบีทีเอส (สีเขียวและสีทอง) จำนวน 236,239คน โดยไม่มีเหตุรถไฟฟ้าขัดข้อง

สำหรับด้านความปลอดภัยประจำวันที่ 2 มกราคม 2565 พบว่า หน่วยงานผู้ให้บริการระบบรางดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่( Covid-19) อย่างต่อเนื่อง และมีอุบัติเหตุทางราง 2 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 1 ราย ไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บ
1) เมื่อเวลา 05.33น. ขบวนรถชานเมืองที่ 352 ราชบุรี-ธนบุรีเฉี่ยวชนคนเดินเท้า ระหว่างสถานีบ้านโป่ง-สถานีชุมทางหนองปลาดุก ส่งผลให้มีเสียชีวิตชาย1ราย ไม่ทราบชื่อไม่มีเอกสารติดตัว
2) เมื่อเวลา11.00น. ขบวนรถเร็วที่ 171 กรุงเทพ-สุไหงโก-ลก รถนั่งและนอนปรับอากาศคันที่ 16 ตกรางในย่านสถานีรือเสาะ จ.นราธิวาส จำนวน 1คัน (ตกรางแคร่หลัง จำนวน2เพลา 4ล้อ) ไม่มีผู้ใดได้รับอันตรายทั้งนี้ จำนวนผู้โดยสารที่ใช้บริการระบบรางสะสม 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2564-2มกราคม 2565 มีประชาชนใช้บริการระบบราง 2,748,392 คน ประกอบด้วย รถไฟระหว่างเมืองของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) มีผู้ใช้บริการรวม 218,119 คน และระบบรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (รวมรถไฟฟ้าชานเมือง(สายสีแดง)) สะสม 5 วัน มีผู้ใช้บริการ 2,530,273 คน

 

สำหรับในวันนี้ (3 มกราคม 2565) คาดว่าจะมีประชาชนเดินทางกลับมากที่สุด โดยการรถไฟแห่งประเทศไทยจัดเพิ่มขบวนรถพิเศษช่วยการโดยสาร 2 ขบวน ได้แก่ ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 5 เส้นทางกรุงเทพ-เชียงใหม่ และขบวนรถเร็วที่ 934 อุบลราชธานี-กรุงเทพ และวันพรุ่งนี้ (4 มกราคม 2565) มีเพิ่ม 1 ขบวน คือ ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 6 เชียงใหม่-กรุงเทพ พร้อมเพิ่มตู้โดยสารไปกับขบวนรถไฟทางไกล เพื่อรองรับการเดินทางประชาชนให้เพียงพอ

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้