เลขาฯสภา ยันเวิร์คฟอร์มโฮม100% ถึง 9 มค. 65

173
แชร์ข่าวนี้

นางพรพิศ เพชรเจริญ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า หลังจากที่นายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯ มีคำสั่งงดการประชุมสภาฯ ช่วงสัปดาห์แรกของเดือนมกราคม คือ 5-6ม.ค. 65ออกไป ทางสภาฯ ได้แจ้งไปยัง นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน และหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ถึงการขอเลื่อนพิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ให้เป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรออกไปก่อน และคาดว่าจะจัดพิธีดังกล่าวได้ช่วงที่การประชุมสภาฯ กลับมาจัดการประชุมอีกครั้ง

สำหรับการงดประชุมสภาฯ ในช่วงสัปดาห์แรกนั้น ทางสำนักงานเลขาธิการสภาฯ มีคำสั่งให้ข้าราชการของสำนักงานทำงานที่บ้าน (Work from home) แบบ100% ตั้งแต่ วันที่ 1- 9 ม.ค.แต่ยังมีผู้ปฏิบัติงานในหน้าที่ที่สำคัญ เช่น การดูแลรักษาความปลอดภัย ที่ต้องปฏิบัติงานในพื้นที่ นอกจากนั้นสำนักงานยังได้เตรียมมาตรการเพื่อเฝ้าระวังการระบาดของโควิด-19ในพื้นที่อย่างเข้มข้น ทั้งการรักษาระยะห่าง,การคัดกรองบุคคล และการตรวจหาเชื้อเบื้องต้นด้วย ATK ให้กับข้าราชการเจ้าหน้าที่ที่จะเข้าปฏิบัติงานภายในสำนักงานรวมถึง สมาชิกและผู้ติดตามด้วย นอกจากนั้นต้องกรอกข้อมูลแสดงตนก่อนเข้าพื้นที่ เพื่อแจ้งการเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง การรับวัคซีนหรืออาการป่วย เป็นต้น

ทั้งนี้ มาตรการป้องกันโควิด-19 ระบาดของสำนักงานฯ เป็นมาตรฐานที่เข้มข้นมาก่อนหน้านี้ เพราะประธานสภาฯ กำชับไว้ว่าสภาฯต้องอยู่กับไวรัสตัวนี้ให้ได้ ทำให้ในระยะที่ผ่านไม่พบการระบาดในพื้นที่ที่รุนแรง โดยช่วงเดือนพฤศจิกาย-ธันวาคม 2564 มีบุคลากรของผู้ป่วยติดเชื้อเพียง 2 ราย และทราบว่ามีผู้ติดตามของส.ส.ป่วยอีก 1 รายโดยเมื่อทราบได้สั่งให้จำกัดวงและตรวจหาเชื้อคนที่ใกล้ชิดทันที ดังนั้นจึงมั่นใจว่าเมื่อสภาฯ เปิดประชุมได้ในสัปดาห์หน้า มาตรการทางการป้องกันจะสามารถระงับการแพร่เชื้อในพื้นที่ได้ แม้โควิด สายพันธุ์โอไมครอน
จะแพร่ได้เร็วและไม่แสดงอาการ”

ขณะเดียวกัน เชื่อว่าส.ส.ที่จะเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในสภาฯ จะตระหนักรู้ และระมัดระวังตัวและป้องกันตัวเองจากการติดเชื้อ รวมถึงตรวจหาเชื้อเบื้องต้นก่อนเข้ามาภายในสภาขณะที่การฉีดวัคซีนบูสเตอร์เข็มที่ 4 นั้น ต้องรอฟังทางกระทรวงสาธารณสุขอีกครั้ง ทั้งนี้ยืนยันว่าฝ่ายนิติบัญญัติไม่เคยหยุดทำงาน และจะดำเนินการตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด


แชร์ข่าวนี้