7 วันอันตรายปีใหม่ 65 โคราชเสียชีวิตลดลง

127
แชร์ข่าวนี้

นายสิทธิพล เสงี่ยม ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 5 นครราชสีมา สรุปผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ในพื้นที่ 4 จังหวัดเขตรับผิดชอบ ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์และจังหวัดสุรินทร์ ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2564 -–4 มกราคม 2565 รวม 7 วัน พบว่า 4จังหวัดอีสานใต้ เกิดอุบัติเหตุ 109 ครั้ง เมื่อเปรียบเทียบปีใหม่ 2564 เกิด 180 ครั้ง ถือว่า ลดลง 71 ครั้ง คิดเป็น 39.44 % ส่วนผู้บาดเจ็บที่ต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล มีจำนวน 104 คน ลดลงจากปีที่แล้ว 79 คน คิดเป็น 43.17 % และยอดผู้เสียชีวิต มีจำนวน 24 ราย เทียบกับช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 มี 37 ราย ลดลง 13 ราย คิดเป็น 35.14 %

 

โดยจังหวัดนครราชสีมา เกิดอุบัติเหตุมากสุด 46 ครั้ง ทำให้มีผู้บาดเจ็บ 45 คน และเสียชีวิต 14 ราย , จังหวัดชัยภูมิ เกิดอุบัติเหตุ 6 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 2 คน ผู้เสียชีวิต 4 ราย , จังหวัดบุรีรัมย์ เกิดอุบัติเหตุ 18 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 20 คน ผู้เสียชีวิต 2 ราย และจังหวัดสุรินทร์ เกิดอุบัติเหตุ 39 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 37 คน ผู้เสียชีวิต 4 ราย ซึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด ยังคงเป็นดื่มสุราแล้วขับขี่ คิดเป็น 32.69 % รองลงมาคือ ตัดหน้าในระยะกระชั้นชิด 25.96 % และขับรถเร็วเกินกำหนด 16.35 % ส่วนยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด ได้แก่ รถจักรยานยนต์ 75.78 % รองลงมาคือรถกระบะปิกอัพ 13.28 % และรถเก๋ง 7.8 %

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้