กมธ.กิจการศาลฯเร่งติดตามผลกระทบราคาน้ำมันพุ่ง

157
แชร์ข่าวนี้

นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ ส.ส.ราชบุรี พรรคประชาธิปัตย์ในฐานะรองประธานคณะอนุกรรมาธิกา (กมธ.)กิจการศาล องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และกองทุนสภาผู้แทนราษฎรคณะที่2กล่าวถึงการประชุมร่วมกับผู้แทนบริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน)สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ว่า ที่ประชุมได้พิจารณาประเด็นความคืบหน้าการช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบให้กับผู้ประกอบการขนส่งจากสถานการณ์ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงปรับตัวสูงขึ้น

โดยที่ประชุมคณะอนุกรรมาธิการ ได้มีมติเกี่ยวกับข้อเสนอในการช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบ ดังกล่าวแก่รัฐบาล ดังนี้ 1. ให้บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เพิ่มงบประมาณในส่วนของ CSR เพื่อนำมาใช้ในการช่วยเหลือและบรรเทาปัญหาน้ำมันเชื้อเพลิงมีราคาแพง2. ให้บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) นำส่งผลกำไรจากการประกอบธุรกิจให้รัฐเพิ่มมากขึ้นเพื่อนำเงินรายได้ดังกล่าวมาช่วยพยุงราคาน้ำมันเชื้อเพลิง

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมาธิการจะดำเนินการศึกษาในเรื่องนี้เพิ่มเติม ในส่วนของการถือหุ้น50% โดยรัฐบาลแต่สัดส่วนคณะกรรมการบริษัทที่นั่งในที่ประชุมเพียงแค่4คนจาก15คน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสัดส่วนการถือหุ้น ตรงนี้จะทำให้เกิดปัญหาการรักษาผลประโยชน์ให้กับประชาชน และ นโยบายต่างๆที่ออกมาก็จะไม่เอื้อต่อประโยชน์ของประชาชน รวมไปถึงการพิจารณาเรื่องต้นทุนที่แท้จริงของราคาน้ำมันด้วย เพื่อนำไปสู่ข้อสรุปของคณะอนุกรรมาธิการ และจะได้ส่งผลการพิจารณาศึกษาเสนอแก่รัฐบาลเพื่อพิจารณาต่อไป

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้