เจ้าท่าเข้มกู้เรือป.อันดามัน 2 ขจัดคราบน้ำมัน

218
แชร์ข่าวนี้

นายภูริพัฒน์ ธีระกุลพิศุทธิ์ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านปลอดภัย ประชุมติดตามกรณี เรือ ป.อันดามัน 2 ที่เกิดเหตุอับปาง บริเวณอ่าวไทย จังหวัดชุมพร ร่วมกับ ศรชล. กรมควบคุมมลพิษ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมประมง และสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาชุมพร ผ่านระบบ VDO Conferrence โดยที่ประชุมมีมติการประชุม ดังนี้ กรมเจ้าท่า มีหน้าที่กำกับดูแลด้านความปลอดภัยรวมถึงด้านสิ่งแวดล้อมทางทะเล ให้ทำการออกติดตามประเมินการกระจายน้ำมันบริเวณชายฝั่ง ร่วมกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมประมง เพื่อสกัดกั้นน้ำมันไม่ให้กระจายตัวและสร้างผลกระทบต่อชายฝั่ง

ทั้งนี้ กรมเจ้าท่า ได้เร่งรัดให้เจ้าของเรือเข้าสำรวจตัวเรือ พร้อมกู้สินค้า ซึ่งเจ้าของเรือได้รับทราบพร้อมเตรียมการดำน้ำสำรวจสภาพตัวเรือทันที พร้อมสั่งการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาชุมพร ออกประกาศชาวเรือ เตือนให้ระวังการเดินเรือใกล้บริเวณที่เรือจมอย่างต่อเนื่อง สำหรับหน่วยงานอื่น ๆ อาทิ กองทัพเรือ ได้ทำการจัดส่งยานสำรวจใต้น้ำบริเวณที่เรือจม ภายหลังสำรวจและได้ข้อมูลสภาพใต้น้ำแล้วจะประเมินและวางแผนการดูดน้ำมันขึ้นภายใน 7 วัน กรมควบคุมมลพิษ ดำเนินการประเมิน model สถานการณ์คราบน้ำมันรั่วไหล ยังไม่ได้ส่งผลกระทบต่อชายฝั่ง และจากการตรวจสอบข้อมูลของเรือ ป.อันดามัน 2 พบว่าไม่มีการทำประกันภัย การปฏิบัติการจึงต้องพิจารณาประกอบในฐานผู้ประสบภัย ในส่วนการขจัดคราบน้ำมันกรมเจ้าท่า ได้เตรียมพร้อมทุ่นกักน้ำมันไว้จำนวน 600 เมตร เพื่อป้องกันพื้นที่อ่อนไหวและสารสลายคราบน้ำมันจำนวน 600 ลิตร โดยเจ้าหน้าที่จากสำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ ได้ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างคราบน้ำมัน พร้อมกันนี้ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาชุมพร ได้นำเรือตรวจการณ์เจ้าท่า 1302 และเจ้าหน้าที่ สำรวจค้นหาคราบน้ำมันและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น โดยการลงพื้นที่ในวันนี้ยังไม่พบคราบน้ำมันที่จะส่งผลและสร้างความเสียหายในบริเวณชายฝั่งและบริเวณโดยรอบ

 

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้