“จุรินทร์” จี้ “เกษตร-พาณิชย์” จังหวัดใช้ “อมก๋อยโมเดล”

272
แชร์ข่าวนี้

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวถึงประเด็นผักกาดราคาตกต่ำในจังหวัดเชียงใหม่ ว่า ขณะนี้ผักหลายชนิดราคาลดลง ที่ยังแพงอยู่ คือ เนื้อหมู ส่วนไก่ก็ควบคุมได้แล้ว อาหารทะเลราคาก็ไม่ได้สูงขึ้น น้ำอัดลมก็ตรึงราคาแล้ว เครื่องใช้ไฟฟ้าก็ไม่มีการปรับราคาขึ้นเด็ดขาด ยังมีเนื้อหมูก็คุมราคาได้แล้วหน้าฟาร์มคุมที่กิโลกรัมละ 100-110 บาท หมูเนื้อแดงหมูมาตรฐานกลางก็ไม่เกินกิโลกรัมละ 200 -220 บาท และราคาเริ่มลดลงแล้วหมูหน้าฟาร์มขณะนี้กิโลกรัมละประมาณ 104 บาท

สำหรับผักราคาลดลงมาเกษตรกรก็กระทบ เพราะขายได้ราคาตก สิ่งที่สามารถแก้ปัญหาได้ในอนาคต คือ การทำเกษตรพันธสัญญา หรือ contract farming ตนฝากเกษตรจังหวัดและพาณิชย์จังหวัด ให้เกษตรกรรายย่อย รวมกลุ่มกันทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับผู้ซื้อที่มีตัวตนเชื่อถือได้ เซ็นสัญญาว่าฤดูกาลผลิตนี้ถ้าผลผลิตออกได้คุณภาพตามนี้ จะรับซื้อกิโลกรัมละเท่าไหร่จะไม่เบี้ยวทั้งสองฝ่าย จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่เจ้าหน้าที่สามารถบังคับใช้กฎหมายได้ ถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่รักษาสัญญา และเป็นหลักประกันได้และบางครั้งผู้ซื้อจะเป็นผู้ลงทุนช่วยลงทุนบางส่วน เช่น ช่วยยา ปุ๋ย ต้นทุนอื่นซึ่งเป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายจะเป็นทางออกที่เป็นรูปธรรม

ดังนั้น เกษตรจังหวัด พาณิชย์จังหวัด และผู้ว่าราชการจังหวัดมีหน้าที่ต้องเข้าไปดู ถ้าล้นตลาดก็ต้องรีบแก้ เพราะจังหวัดมีกลไกในการแก้ปัญหาครบถ้วนทั้งหมด ไม่ใช่เรื่องใหม่เป็นเรื่องที่ต้องรับทราบและลงไปแก้ปัญหาโดยเร็ว ถ้าติดขัด และสำหรับเกษตรพันธสัญญาเป็นโมเดลที่ประสบความสำเร็จตนทำมาแล้ว ที่อมก๋อยเกษตรกรผู้ปลูกบุกปลูกผักทำสัญญากับผู้ซื้อจากเชียงใหม่เซ็นสัญญาล่วงหน้าแบบเกษตรพันธสัญญา สามารถขายได้ราคาดีจะใช้โมเดลนี้ทั่วประเทศเรียกว่า “อมก๋อยโมเดล” แต่เกษตรจังหวัด พาณิชย์จังหวัดและผู้ว่าราชการจังหวัดต้องลงไปดูอย่าปล่อยให้เกษตรกรเดียวดาย

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้