“ศักดิ์สยาม”ย้ำสุวรรณภูมิเข้มTest&Go

161
แชร์ข่าวนี้

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยกับสำนักข่าวไอ.เอ็น.เอ็น.ว่า ตามที่รัฐบาลโดยศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) หรือ ศบค. ได้ปรับมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 สำหรับการเดินทางเข้าราชอาณาจักร โดยจะเริ่มให้ผู้เดินทางจากทุกประเทศทั่วโลกลงทะเบียนเพื่อขออนุญาตเข้าประเทศไทยโดยระบบ Test & Go ได้อีกครั้ง ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป

ในส่วนของกระทรวงได้กำชับไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเรื่องของการตรวจเข้มนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศอย่างเข้มงวดและร่วมกันทำงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่ปฏิบัติงานร่วมกัน อาทิ ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน ทสภ. (EOC) ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว ต้องปฏิบัติตามมาตรการคัดกรองที่เข้มงวดปฏิบัติตามแนวทางโควิดฟรีเซตติ้ง ตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข

ทั้งนี้ จากการติดตามถือว่าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีความพร้อมสำหรับรับนักท่องเที่ยวต่างชาติอีกครั้ง ทั้งบุคลากรผู้ปฏิบัติงานจากทุกภาคส่วนที่ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการ

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้