เอกชนภูเก็ตแนะเปิดเสรีแท็กซี่แก้ค่าโดยสารแพง

132
แชร์ข่าวนี้

แหล่งข่าวจากภาคเอกชนจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยสำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น ถึงปัญหาค่าบริการรถแท็กซี่ ที่ถูกมองว่าราคาสูงกว่าบริการที่ควรจะได้รับนั้น ว่าปัญหาเรื่องนี้มีมานานแล้ว ทางจังหวัดพยายามแก้ไขมาโดยตลอด แต่ยังมีอุปสรรคบางประการ ซึ่งการแก้ไขปัญหานั้นต้องดำเนินการใน 2 ประเด็น คือ

1.ต้องมีการเปิดเสรีให้รถขนส่งสาธารณะทุกรูปแบบที่จะเข้ามารับส่งผู้โดยสารในสนามบิน เพราะเมื่อเปิดให้มีการแข่งขันเสรีแล้ว ราคาจะเป็นไปตามกลไกตลาด อันนำไปสู่ค่าบริการที่จะต้องลดราคาลงเอง และการเปิดเสรีจะช่วยทำให้ผู้มีอิทธิพลหมดไปด้วย

2.ต้องมีการเปิดให้รถแท็กซี่สามารถตีรถเปล่าเข้ามารับผู้โดยสารได้ เพื่อป้องกันไม่ให้ รถแท็กซี่ไปบวกค่าโดยสารเพิ่มจากผู้โดยสาร

ทั้งนี้ทางสำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ตได้จัดทำอัตราค่าโดยสารรถสาธารณะในราคาแนะนำ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.64เป็นต้นมาแล้ว โดยประชาสัมพันธ์ไปในช่องทางต่างๆเพื่อป้องกันการเอารัดเอาเปรียบต่อผู้บริโภค

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้