กอช.ชวนอาชีพอิสระคนสูงวัยออมรับเงินสมทบ

154
แชร์ข่าวนี้

นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เปิดเผยว่า ทาง กอช. ขอเชิญชวนผู้ประกอบอาชีพอิสระประชาชนทั่วไปที่มีสิทธิ์สมัครเป็นสมาชิก กอช. วางแผนการออมเงินเพื่อสร้างความมั่นคงในอนาคต โดยออมกับ กอช. เดือนละ 1,100 บาท หรือปีละ 13,200 บาท รับเงินสมทบ 1,200 บาทต่อปี คิดเป็นดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 9.09% เพื่อครบอายุ 60 ปีจะได้มีบำนาญรายเดือนใช้ตลอดชีพ

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสมัครหรือส่งเงินออมสะสมได้ที่แอปพลิเคชัน กอช. รวมถึงหน่วยรับสมัครสมาชิกใกล้บ้านท่าน อาทิ ที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศ สำนักงานคลังจังหวัด สถาบันการเงินชุมชน ตัวแทน กอช. ประจำหมู่บ้านหรือ ธนาคารของรัฐ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนเงินออม โทร. 02-049-9000


แชร์ข่าวนี้