“อาคม”ถกพลังงานดูลดภาษีน้ำมันคู่กองทุนฯ

130
แชร์ข่าวนี้

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ทางกระทรวงการคลังอยู่ระหว่างพิจารณาขยายมาตรการช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชนหลังได้รับผลกระทบจากราคาสินค้าและราคาพลังงานปรับตัวสูงขึ้นโดยได้หารือร่วมกับกระทรวงพลังงานถึงมาตรการต่างๆ โดยเฉพาะการลดค่าครองชีพในหมวดอาหารและหมวดพลังงาน รวมไปถึงมาตรการปรับลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันเชื้อเพลิง โดยจะพิจารณาควบคู่กับขีดความสามารถของกองทุนน้ำมันที่ได้ขยายเพดานเงินกู้ไปแล้วเป็นวงเงิน 30,000 ล้านบาท

 

 

ทั้งนี้คาดว่ากระทรวงพลังงานจะนำมาตรการดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาภายในสัปดาห์หน้า (15 ก.พ. 65) โดยเบื้องต้นแนวทางการช่วยเหลือจะเป็นการตรึงราคาพลังงาน ภายใต้ขีดความสามารถของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งแหล่งเงินที่จะนำมาดำเนินนโยบาย จะพิจารณาจากแหล่งเงินกู้ 2 แห่ง คือ พรก.กู้เงิน เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคโควิด-19 เพิ่มเติม และจากเงินงบประมาณส่วนกรณีที่จะพิจารณาขยายโครงการครึ่งละครึ่งระยะที่ 5 ตามข้อเรียกร้องจากภาคเอกชนหรือไม่ กระทรวงการคลังขอประเมินการดำเนินงานในเฟส 4 ให้เสร็จสิ้นก่อน

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้