โฆษกยันไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพประชุม APEC 2022

281
แชร์ข่าวนี้

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยถึงความคืบหน้าในการเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปก และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ตลอดปี 2565 ของไทย (APEC 2022) โดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้กล่าวในการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ในช่วงที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปก ปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 ว่าขณะนี้ การเป็นเจ้าภาพเอเปกของไทยเริ่มต้นขึ้นแล้ว ขอให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่เจ้าภาพ รวมทั้งร่วมมือกันขับเคลื่อนผลลัพธ์จากการประชุมให้เป็นรูปธรรมอย่างเต็มที่ โดยเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่า ความร่วมมือ ความแข็งขัน และความตั้งใจของพวกเราจะทำให้การเป็นเจ้าภาพเอเปกของไทยประสบความสำเร็จและบรรลุผลลัพธ์ ดังที่มุ่งหวังไว้

การประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปก และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ปี 2565 มีหัวข้อหลักของการประชุม คือ “เปิดกว้างสร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกัน สู่สมดุล” หรือ “Open. Connect. Balance.” มีประเด็นสำคัญ คือ การทำให้เอเปกเปิดกว้างสู่ทุกโอกาส เชื่อมโยงในทุกมิติ และสร้างสมดุลในทุกด้าน เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน ภายใต้วิสัยทัศน์ที่มุ่งเน้นการแก้ปัญหาความไม่สมดุลที่เห็นเด่นชัดขึ้นจากวิกฤติโรคระบาด และการสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาค ผ่านแนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว หรือ BCG Economy เน้นการค้าการลงทุนแบบเสรี และ การกระชับความร่วมมือในการรวมกลุ่มเศรษฐกิจ ให้ความสำคัญกับการเร่งฟื้นฟูความเชื่อมโยงในภูมิภาค อย่างปลอดภัย ส่งเสริมการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมมาขับเคลื่อนการทำงานในทุกมิติ

นายธนกรฯ กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นว่าด้วยความร่วมมือบูรณาการการทำงานเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปกอย่างแข็งขันส่งผลให้การดำเนินงานมีความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมจากคณะอนุกรรมการทุกด้าน เพื่อเตรียมการจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกและการประชุมที่เกี่ยวข้อง ในช่วงที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปก ปี 2565 ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานใช้โอกาสในการเป็นเจ้าภาพเอเปกของไทย เพื่อผลักดันและส่งเสริมผลประโยชน์ต่อภาคธุรกิจและประชาชนคนไทย ในทุกด้าน ทั้งด้านการค้าการลงทุน การพัฒนาเทคโนโลยีและดิจิทัล การพัฒนาชุมชน สตรี สิ่งแวดล้อม พร้อมเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนชาวไทยร่วมเป็นส่วนหนึ่งในความภาคภูมิใจครั้งนี้ โดยร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดี ต้อนรับผู้นำจากทั่วโลกเข้าร่วมการประชุมตลอดปีนี้ ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีจะกำกับดูแลการเตรียมการ และการดำเนินการเป็นเจ้าภาพเอเปก 2565 ของไทยอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถติดตามความเคลื่อนไหวในการเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพของไทย ได้ตามช่องทาง ดังนี้

 

https://www.facebook.com/100075943557331/posts/128924672982317/?d=n

 

https://www.instagram.com/apec2022th/

#APEC2022THAILAND

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้