พณ.แนะผู้ส่งออกเตรียมใช้ศูนย์ขนส่งและโลจิสติกส์ The Gulu

139
แชร์ข่าวนี้

นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP)กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า จากนโยบายที่ได้มอบหมายให้ทูตพาณิชย์ที่ประจำอยู่ในประเทศต่าง ๆ ทำการสำรวจเส้นทางโลจิสติกส์ เพื่อเพิ่มโอกาสในการส่งออกให้กับสินค้าของไทย ล่าสุดกรมฯ ได้รับรายงานจากผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงไนโรบี ประเทศเคนยาถึงการพัฒนาศูนย์กลางการขนส่งและโลจิสติกส์ The Gulu ที่จะช่วยลดต้นทุนการขนส่งสินค้าระหว่างยูกันดา ซูดานใต้ และสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก และการเพิ่มโอกาสในการขยายตลาดส่งออกของไทยเข้าสู่ยูกันดา ซูดานใต้ และคองโก ได้เพิ่มขึ้น

ซึ่งในปัจจุบันศูนย์กลางการขนส่งและโลจิสติกส์ The Gulu มีมูลค่า 29 ล้านเหรียญสหรัฐ ถูกสร้างขึ้นโดยมีเป้าหมายเพื่อลดต้นทุนการขนส่งและอุปสรรคทางการค้าต่าง ๆ ที่ยูกันดาต้องเผชิญในการส่งสินค้าออกไปยังซูดานใต้ และคองโก โดยศูนย์ฯแห่งนี้จะจัดหาตู้คอนเทนเนอร์และสินค้าชนิดแยกหีบห่อ การจัดการสินค้า ตลอดจนการจัดเก็บ ซึ่งรวมไปถึงสินค้าทัณฑ์บนและสินค้าที่ต้องชำระภาษี

อีกทั้งยังบริการจัดเตรียมพื้นที่สำหรับเจ้าหน้าที่ พนักงาน หรือตัวแทนบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้า ช่วยลดต้นทุนการขนส่งสินค้าไปยังประเทศคองโกและซูดานใต้ ก่อให้เกิดโอกาสทางการค้าใหม่ ๆ ตามมาเป็นอันมาก เพราะหากต้นทุนการขนส่งลดลง ผู้บริโภคจะมีโอกาสเข้าถึงสินค้าและบริการใหม่ๆได้เพิ่มขึ้น จากราคาปลายทางที่น่าจะลดลง ดังนั้น ผู้ส่งออกไทยที่สนใจจะทำตลาดในยูกันดา ซูดานใต้ และคองโก ควรทราบถึงการพัฒนาของเส้นทางดังกล่าว เพราะอาจจะมีความต้องการสินค้านำเข้าจากไทยใน 2 ประเทศนี้มากขึ้นตามไปด้วยในอนาคต

ในปี 2564 มีการนำเข้าสินค้าไทยกว่า 1,800 ล้านบาท โดยซูดานใต้ มีสินค้าที่นำเข้าจากไทย เช่น อะไหล่รถยนต์ ผลิตภัณฑ์ยาง เครื่องปรับอากาศและชิ้นส่วน เคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์พลาสติก ขณะที่คองโกมีการนำเข้าสินค้าจากไทย เช่น ข้าว ผลิตภัณฑ์พลาสติก สิ่งทอ ผลิตภัณฑ์ยาง อะไหล่รถยนต์

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้