สศช.เผยศก.ไทยปี64โต1.6%ส่งออก18.8%

130
แชร์ข่าวนี้

นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สศช. เปิดเผยว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ไตรมาสที่ 4/64 ขยายตัวร้อยละ 1.9 จากการลดลงร้อยละ 0.2 ในไตรมาสที่ 3/64 เป็นผลจากความต้องการสินค้าและบริการทั้งในประเทศและต่างประเทศปรับตัวดีขึ้น ประกอบกับการผ่อนคลายมาตรการเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รวมทั้งมีการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งผลให้การดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ปรับตัวดีขึ้น ส่งผลให้ GDP ทั้งปี 64 ขยายตัวร้อยละ 1.6 ดีกว่าที่คาดการณ์ไว้เดิมที่ร้อยละ 1.2

ขณะที่การส่งออกในไตรมาส 4 ขยายตัวดีขึ้นเช่นกันโดยส่งออกได้กว่าร้อยละ 21.3 ทำให้ทั้งปีขยายตัวร้อยละ 18.8

ส่วนแนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 65 จะขยายตัวในช่วงร้อยละ 3.5-4.5 โดยมีปัจจัยสนับสนุนสำคัญจากการปรับตัวดีขึ้นของอุปสงค์ภายในประเทศ การฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยว รวมทั้งการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของการส่งออก และแรงขับเคลื่อนจากการลงทุนภาครัฐ ด้านมูลค่าการส่งออกสินค้าในรูปเงินดอลลาร์สหรัฐ คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ4.9 การอุปโภคบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ 4.5 และ 3.8 ตามลำดับ และการลงทุนภาครัฐขยายตัวร้อยละ 4.6 ส่วนอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยอยู่ในช่วงร้อยละ 1.5 – 2.5 จากเดิมที่คาดร้อยละ 0.9 – 1.9

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้