ทช.เปิด“สะพานรัตนมรรคา”เข้าศูนย์ราชการจ.สระบุรี

224
แชร์ข่าวนี้

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี หรือ สะพานรัตนมรรคา เสร็จสมบูรณ์ ส่งเสริมการคมนาคม ให้มีประสิทธิภาพ รองรับการขยายตัวของเมือง พัฒนาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน เพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมทางหลวงชนบท กล่าวว่า เดิมประชาชนที่ต้องการเดินทางจากฝั่งตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง (ถนนมิตรภาพ) เพื่อเข้าไปยังศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี จะต้องเดินทางอ้อมอ่างเก็บน้ำคลองเพรียวเป็นระยะทางประมาณ 7.5 กิโลเมตร ประกอบกับ หากประชาชนที่ต้องการเดินทางไปยังศูนย์ราชการจะมีเส้นทางเข้าออกเพียงเส้นทางเดียว คือ บริเวณซอยแยกจากถนนสายตะกุด – ทางเลี่ยงเมืองสระบุรี ซึ่งทำให้การสัญจรเกิดความไม่สะดวก ส่งผลให้การเดินทางล่าช้า ทช.จึงได้ดำเนินการก่อสร้างสะพานรัตนมรรคา (สะพานคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี) เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ร่นระยะทางให้สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกรวดเร็วปลอดภัย อีกทั้งยังเป็นการแก้ไขปัญหาการจราจรที่หนาแน่นในเขตชุมชน เนื่องจากเส้นทางดังกล่าวเป็นเส้นทางที่เชื่อมถนนมิตรภาพและเป็นเส้นทางที่สามารถต่อเชื่อมไปยังจังหวัดลพบุรีและจังหวัดนครราชสีมาได้อีกทางหนึ่ง โดยสะพานรัตนมรรคา มีลักษณะการก่อสร้างเป็นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก มีความยาวสะพาน 670 เมตร สะพานมีความกว้าง 20.60 เมตร ทางเท้ากว้าง 2 เมตร พร้อมถนนต่อเชื่อมสะพานความยาวรวม 485 เมตร ขนาด 4 ช่องจราจร ไป-กลับ ใช้งบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้น 274 ล้านบาท เป็นงบผูกพันปี 2562 – 2565 ซึ่งปัจจุบันสะพานดังกล่าวได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์และเปิดให้ประชาชนได้ใช้สัญจรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว


แชร์ข่าวนี้