“ปดิพัทธ์”ขอเลิกพูดใครได้ใครเสียประโยชน์ แก้กม.ลูก

180
แชร์ข่าวนี้

นายปดิพัทธ์ สันติภาดา ส.ส.พิษณุโลก พรรคก้าวไกล อภิปรายร่าง พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ต่อที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา ว่า พรรคการเมืองไม่ควรพูดกันว่าใครได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์ แต่ควรพิจารณาว่าการเลือกตั้งแบบใดที่ประชาชนยอมรับ และได้เวทีเลือกตั้งเพื่อสร้างฉันทามติ กกต. จัดการเลือกตั้งที่เที่ยงธรรม

โดยพรรคก้าวไกล เสนอให้ใช้หมายเลขผู้สมัครส.ส.แบบเขตและแบบบัญชีรายชื่อเดียวกัน เพื่อป้องกันความสับสนในการลงคะแนนของประชาชน นอกจากนั้นกกต.ต้องให้การสังเกตการเลือกตั้งทำได้ และกกต.ต้องทำอย่างเปิดเผย

สำหรับการแก้ปัญหาปัดเศษ พรรคก้าวไกลไม่เสนอ แต่พบว่า เมื่อมีส.ส.ปัดเศษ คือ ไม่เต็มคะแนนฉันทามติของประชาชนที่มีเสียงมากพอเข้าสภาฯ ทั้งนี้ต้องการตัวแทนพรรคการเมืองเข้ามาทำงานฐานะสถาบันทางการเมือง

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews

แชร์ข่าวนี้