นายกฯผู้ป่วยโควิด-19 ยังรักษาฟรีได้ทุกที่

212
แชร์ข่าวนี้

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผย พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ยืนยันว่า จากข้อมูลทางการแพทย์ ไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์ โอไมครอน สามารถแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว แต่ประชาชนยังสามารถป้องกันได้ ด้วย การปฏิบัติตนตามหลัก Universal Prevention อย่างเคร่งครัดและเข้ารับการฉีดวัคซีนตามเกณฑ์ รวมทั้งเข็มกระตุ้น โดยเฉพาะประชาชนกลุ่ม 608 และเด็กเล็ก ขณะนี้โรคโควิด-19 ยังเป็นโรคฉุกเฉินและยังสามารถเข้ารับการรักษาได้ทุกที่ สถานพยาบาลเอกชนไม่สามารถปฏิเสธการรักษาได้ ส่วนการรักษาทั้งที่บ้าน ชุมชน โรงแรม โรงพยาบาล ระบบจะเข้าไปดูแล โดยประชาชนทุกคนมีสิทธิเข้าถึงบริการสาธารณสุข โดยต้องไม่คิดค่าใช้จ่าย ถือเป็นสิทธิพื้นฐานของทุกคน ตาม พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 มาตรา 59 ในกรณีที่ผู้รับบริการผู้ใดไม่ได้รับความสะดวกตามสมควรหรือตามสิทธิที่จะได้รับบริการสาธารณสุขที่กำหนดตาม พ.ร.บ. นี้ จากหน่วยบริการ หรือหน่วยบริการเรียกเก็บค่าบริการจากประชาชนโดยไม่มีสิทธิ สามารถร้องเรียนได้ที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สายด่วน 1330 กด 12

สำหรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ วันนี้ รวม 24,932 ราย จำแนกเป็น ผู้ป่วยจากในประเทศ 24,765 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 167 ราย ผู้ป่วยสะสม 595,847 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) หายป่วยกลับบ้าน 15,774 ราย หายป่วยสะสม 437,869 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) ผู้ป่วยกำลังรักษา 190,110 ราย เสียชีวิต 41 ราย สำหรับการรายงานล่าสุดการให้บริการวัคซีน โควิด-19 สะสมอยู่ที่ 122,909,970 โดส เข็มที่ 1 ฉีดสะสม 53,392,067 โดส เข็มที่ 2 ฉีดสะสม 49,627,497 โดส เข็มที่ 3 ฉีดสะสม 18,310,970 โดส เข็มที่ 4 ฉีดสะสม 1,579,436 โดส อย่างไรก็ตาม และทั่วโลกแล้ว 10,647 ล้านโดส ใน 205 ประเทศ/เขตปกครอง ส่วนอาเซียนฉีดแล้วทุกประเทศ รวมกันกว่า 962.8 ล้านโดส โดยกรุงเทพฯ ยังเป็นพื้นที่ฉีดวัคซีนเข็ม 1 มากสุด (113.2%)

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้