อพยพคนไทยออกจากยูเครนแล้ว142คน-ถึงไทยพรุ่งนี้96คน

320
แชร์ข่าวนี้

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ รายงานผ่านเฟซบุ๊ก Royal Thai Embassy, Warsaw, Poland ถึงความคืบหน้าการช่วยเหลือคนไทยในยูเครนในสถานการณ์ฉุกเฉิน(สถานะวันที่ 1 มีนาคม 2565 เวลา 01.30 น.) ดังนี้

1. เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ ได้ช่วยเหลือให้คนไทยที่ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือคนไทยในยูเครนอีก 43 คน อพยพออกจากยูเครนเข้ามายังประเทศโปแลนด์ โดยคณะคนไทยได้เดินทางถึงกรุงวอร์ซอโดยสวัสดิภาพแล้ว และจะรอเดินทางโดยเครื่องบินกลับไทยต่อไป ทั้งนี้ ณ ขณะนี้ มีการอพยพคนไทยออกนอกยูเครนแล้ว จำนวน 142 คน

2. กำหนดการเดินทางกลับประเทศไทย

2.1 คณะคนไทยชุดที่ 1 จำนวน 38 คน จะเดินทางโดยเครื่องบินออกจากกรุงบูคาเรสต์ในวันที่ 1 มีนาคม 2565 และมีกำหนดถึงประเทศไทยในวันที่ 2 มีนาคม 2565 โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG923 เวลา 06.25 น.

2.2 คณะคนไทยชุดที่ 2 จำนวน 58 คน จะเดินทางโดยเครื่องบินออกจากกรุงวอร์ซอในวันที่ 1 มีนาคม 2565 และมีกำหนดถึงประเทศไทยในวันที่ 2 มีนาคม 2565 โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK384 เวลา 12.05 น.

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้