“ชวลิต”แจงทูตต่างประเทศเข้าพบ กมธ.กฏหมาย

124
แชร์ข่าวนี้

นายชวลิต วิชยสุทธิ์ รองประธานคณะกรรมาธิการ การกฎหมาย การยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน คนที่หนึ่ง และกรรมาธิการฯ แถลงข่าวผลการพบปะหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนาย David Daly เอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย และคณะทูตานุทูต พร้อมด้วยผู้แทนทางการทูตจากประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย รวม 23 ประเทศ

โดยนายชวลิต กล่าวว่า เอกอัครราชทูตจากหลายประเทศให้ความสำคัญกับร่างกฏหมายของไทย โดยมีความเป็นห่วง และมีความกังวลต่อการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการดำเนินกิจกรรมขององค์กรไม่แสวงหากำไร พ.ศ. …. จึงได้มาสะท้อนข้อกังวลที่ได้รับจากแต่ละประเทศ ซึ่งแต่ละประเทศให้ความเห็นว่าหากประเทศไทยจะมีกฎหมายฉบับดังกล่าวอาจจะกระทบต่อการดำเนินงานขององค์กรภาคเอกชนในประเทศต่าง ๆ ในการสนับสนุนการดำเนินการในประเทศไทย

ทั้งนี้ คณะ กมธ. ได้รับข้อกังวลและข้อห่วงใยจากมิตรประเทศ โดยเฉพาะประเด็นการควบคุมองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร อาจจะเป็นการแทรกแซงการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มภาคประชาสังคมที่ทำงานเพื่อสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ซึ่งตนได้เรียนกับเอกอัครราชทูตทุกท่านที่ได้มาพบในวันนี้ว่าร่างกฎหมายดังกล่าวยังอยู่ในระหว่างการรับฟังความคิดเห็นตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

สำหรับข้อกังวลทั้งหมดที่ทางเอกอัครราชทูตได้สะท้อนความคิดเห็นนั้น ทางคณะ กมธ. จะนำจะนำส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่คณะรัฐมนตรีก่อนที่คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาให้ความเห็นชอบ และส่งมายังรัฐสภาเพื่อพิจารณาตามกระบวนการของการออกกฏหมายต่อไป การหารือร่วมกันในวันนี้ ถือเป็นวันประวัติศาสตร์ที่มิตรประเทศที่เป็นสมาชิกองค์กรสหประชาชาติ

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้