“ปิยบุตร”เปิดตัวหลักสูตรนักการเมืองท้องถิ่นก้าวหน้า

343
แชร์ข่าวนี้

นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการคณะก้าวหน้า แถลงข่าวเปิดตัวหลักสูตรนักการเมืองท้องถิ่นก้าวหน้า ว่า เพื่อพิสูจน์ว่าการกระจายอำนาจสามารถเกิดขึ้นได้จริงโดยคณะก้าวหน้าได้ให้การสนับสนุนการเลือกตั้งท้องถิ่นในทุกระดับที่ผ่านมา และได้รับการตอบรับที่น่าพึงพอใจ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า จึงมีดำริที่อยากจะทำหลักสูตรเพื่อเผยแพร่ให้กับคนที่สนใจการเมืองท้องถิ่น และอยากเข้าไปมีส่วนร่วมในการปกครองการเมืองท้องถิ่น ประกอบกับได้มีการจัดตั้งมูลนิธิคณะก้าวหน้า เพื่อการศึกษาให้ความรู้เรื่องประชาธิปไตย โดยหลักสูตรนี้ คณะก้าวหน้าจัดทำร่วมกับมูลนิธิคณะก้าวหน้า ซึ่งในอนาคตคาดว่ามีอีกหลายหลักสูตรเพิ่มมากขึ้น

สำหรับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรนี้ประกอบด้วย 3 ค. คือ 1.ความรู้ ให้ความรู้เกี่ยวกับการทำงานการปกครองท้องถิ่นการกระจายอำนาจ 2.คน สร้างนักการเมืองที่จะเข้าไปทำหน้าที่ในการปกครองส่วนท้องถิ่นการกระจายอำนาจ และ3.เครือข่าย คนที่เห็นด้วยกับการทำการเมืองท้องถิ่น และการกระจายอำนาจ ซึ่งเหล่านี้จะส่งผลไปถึงประชาชน

ประกอบด้วยหมวดวิชา 4 หมวดใหญ่ วิชาพื้นฐาน , ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น , การบริหารจัดการการเมืองสมัยใหม่ , ทักษะความเป็นผู้นำ โดยมองว่าเอกลักษณ์ของหลักสูตรนี้ที่แตกต่างจากหลักสูตรอื่นทั่วไป คือ 1 เรียนรู้อดีตเพื่อเข้าใจปัจจุบัน เพื่อออกแบบอนาคต โดยมีการเล่าถึงอดีต เพื่อที่จะให้เข้าใจว่าทำไมปัจจุบันการกระจายอำนาจถึงจะทำได้ยาก และเพื่อนำจุดนี้ไปออกแบบอนาคตที่อยากได้ 2. ศึกษาเปรียบเทียบตัวอย่างแรงบันดาลใจ นำตัวอย่างท้องถิ่นของไทยที่ดี มาศึกษาเพื่อทำให้เกิดขึ้นในพื้นที่อื่นๆ 3. แนวทางแบบที่เป็นอยู่ และแนวทางที่ควรทำ คือต้องรู้ว่าสิ่งที่เป็นอยู่คืออะไร และจะทำอย่างไรให้ไปสู่แนวทางในอนาคตที่เราอยากเห็น

ทั้งนี้มองว่าหลักสูตรนี้ น่าจะเป็นประโยชน์ ไม่ใช่เฉพาะคนที่อยากเป็นนักการเมืองท้องถิ่นเท่านั้น หรือเป็นคนที่อยากเป็นนายกอบจ.นายกอบต. แต่ยังเป็นประโยชน์สำหรับเยาวชนคนรุ่นใหม่จำนวนมาก พี่อาจจะคิดว่าการเมืองแบบเดิมไม่สนุกไม่สร้างสรรค์แต่ถ้ามาเรียนกับคณะก้าวหน้า ในอนาคตอาจจะอยากทำงานการเมืองท้องถิ่น ถ้าหากมีพลเมืองที่สนใจเรื่องเหล่านี้ตนเชื่อว่าการกระจายอำนาจสู่การเมืองท้องถิ่นจะมีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ

หลักสูตรนี้มีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 12,000 บาท ถือว่าน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ ตนเชื่อว่าการเรียน ต้องมีพันธะผูกพัน เพื่อเพิ่มความกระตือรือร้น ในการเรียน โดยเรียนทั้งหมด 100ช.ม. หากสนใจสามารถดูข้อมูลการสมัครได้ที่เพจคณะก้าวหน้า โดยรับจำนวน 60 คน โดยเมื่อผ่านหลักสูตรนี้มีการแจกวุฒิบัตรให้

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้