อาลีบาบาลุยCloud Serviceในไทยเพิ่มขีดแข่งขันปท.

127
แชร์ข่าวนี้

นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (รักษาการแทน เลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า สำนักงาน กสทช. ได้มอบใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่งให้แก่ บริษัท อาลีบาบา คลาวด์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อให้บริการ Cloud Service โดยการให้อนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมในครั้งนี้ จะเป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการจากต่างประเทศที่สนใจเข้ามาลงทุนเพื่อให้บริการ Data Center และ Cloud Service ในประเทศไทยมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น เพื่อเป็นการสนับสนุน และส่งเสริมการลงทุนทางด้านดิจิทัลในประประเทศไทย ตามนโยบาลของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

 

อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ได้มีการให้ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมเพื่อให้บริการ Data Center และ Cloud Service ให้กับผู้รับใบอนุญาตไปแล้วจำนวน 6 ราย ได้แก่ บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท ซุปเปอร์แนป (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เอมส์ ดาต้า เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เอสทีที จีดีซี (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เอบีพีโอ จำกัด และบริษัท เน็ตมาร์ค (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งจากข้อมูลของสำนักงาน กสทช. พบว่า ระหว่างปี 2561 – 2563 รายได้จากการให้บริการที่เกี่ยวข้อง รวมมากกว่า 2,300 ล้านบาท และล่าสุดเมื่อรวมบริษัท อาลีบาบา คลาวด์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเพิ่งได้รับใบอนุญาตฯ ไปประเทศไทยจะมีผู้รับใบอนุญาตรวม 7 ราย

นายไตรรัตน์ กล่าวว่า การให้อนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ไม่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง เพื่อให้บริการ Data Center และ Cloud Service ของประเทศไทย ไม่ได้จำกัดว่าผู้ถือหุ้นจะต้องเป็นนิติบุคคลที่มีสัดส่วนผู้ถือหุ้นเป็นสัญชาติไทยมากกว่า 51% เท่านั้น แต่บริษัทที่มีผู้ถือหุ้นเป็นสัญชาติต่างชาติก็สามารถขออนุญาตเพื่อให้บริการดังกล่าวภายใต้ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่งได้ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยหลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายลง รวมทั้งเป็นการสนับสนุนการประกอบกิจการของบริษัทที่มีสัญชาติต่างประเทศ ที่ประสงค์จะประกอบกิจการโทรคมนาคมในประเทศไทย

ตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนด้านดิจิทัลของรัฐบาลและนโยบายการส่งเสริมการลงทุนของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ซึ่งการที่บริษัท อาลีบาบา คลาวด์ (ประเทศไทย) จำกัด มาขอรับใบอนุญาตฯ เพื่อให้บริการ Cloud Service ถือเป็นเรื่องน่ายินดีในการที่มีบริษัทต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศไทย ซึ่งจะนำมาซึ่งการประกอบธุรกิจและการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้