“อธิรัฐ” เผยนายกฯ ห่วงปชช. หยุดยาวสงกรานต์

244
แชร์ข่าวนี้

นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีความห่วงใยในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ 2565 ระหว่างวันที่ 13 – 17 เมษายน 2565 จึงได้กำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลความปลอดภัยประชาชน และโดยเฉพาะการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19

 

ดังนั้นจึงได้สั่งการให้กรมเจ้าท่ากำหนดแผนการปฏิบัติและมาตรการเพื่อความปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 ประกอบด้วย

1. การเตรียมความพร้อม กำหนดแผนการปฏิบัติและมาตรการเพื่อความปลอดภัย ออกประกาศ คำสั่ง ที่เกี่ยวข้อง

2. กำหนดเขตพื้นที่ควบคุม ดูแล และอำนวยความสะดวกด้านความปลอดภัยทางน้ำ

3. ตั้งศูนย์ความปลอดภัยทางน้ำ ตั้งแต่วันที่ 11 – 17 เม.ย.65 แบ่งเป็นส่วนกลางจำนวน 4 ศูนย์ ส่วนภูมิภาค 49 ศูนย์ รวมทั่วประเทศ 53 ศูนย์ พร้อมกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติ ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการปฏิบัติงาน และการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ

4. จัดเจ้าหน้าที่รักษาการณ์ เรือตรวจการณ์ พร้อมรถยนต์ประจำศูนย์ฯ ออกปฏิบัติงานเข้มงวดกวดขัน ตรวจตรา การให้บริการท่าเรือโดยสารที่มีผู้ใช้บริการหนาแน่น

5. จัดเจ้าหน้าที่ประจำท่าเทียบเรือ และตั้งจุดอำนวยความสะดวกและประชาสัมพันธ์ทางน้ำประจำท่าเทียบเรือที่มีผู้ใช้บริการหนาแน่น ในส่วนกลาง 2 จุด ส่วนภูมิภาค 73 จุด

6. ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ขอความร่วมมือให้ผู้เดินทางทุกคนต้องสวนใส่เสื้อชูชีพทุกครั้งที่เดินทาง

7. กำหนดมาตรการป้องกัน กวดขันให้ผู้ประกอบกิจการ ผู้ใช้เรือ ผู้ครอบครองท่าเทียบเรือ ปฏิบัติโดยเคร่งครัด

8. กำหนดมาตรการการปฏิบัติในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(COVID-19) ตามแนวทาง ศบค. ทั้งในส่วนของผู้ประกอบการเรือ ผู้ประกอบการท่าเรือ และผู้โดยสาร

9. กำหนดมาตรการช่วยเหลือกรณีเกิดอุบัติเหตุทางน้ำของศูนย์ความปลอดภัยทางน้ำและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ทันที

 

 

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้