หอการค้าหนุนต่อคนละครึ่ง-ขยายเพดานหนี้70%

328
แชร์ข่าวนี้

นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยถึงการขับเคลื่อนนโยบายของหอการค้าไทย ว่า เศรษฐกิจของประเทศ ยังคงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์เศรษฐกิจโลก และความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครน ซึ่งมีผลต่อราคาพลังงาน ทำให้ราคาสินค้าหลายรายการของไทยปรับตัวเพิ่มขึ้น

ซึ่งทางหอการค้าไทย มองว่ามาตรการในการช่วยเหลือประชาชนของรัฐบาลเวลานี้ มีส่วนในการลดภาระค่าครองชีพแต่ไม่ได้เป็นการเพิ่มรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจให้ฟื้นตัวเท่าที่ควร จำเป็นที่รัฐบาลจะต้องมีมาตรการเพิ่มเติม โดยเฉพาะในการเตรียมตัวเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวและประกาศให้โควิด-19 เป็นโรคประจำถิ่น เพื่อเดินหน้าในการสานต่อกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวและบริการได้ โดยเฉพาะในการเร่งเดินหน้าฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นให้กับประชาชนในประเทศให้ครบร้อยละ 70

สนับสนุนการทำงานร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เชื่อมโยงระหว่างการค้ากับการท่องเที่ยว และเดินหน้าในการขยายโครงการคนละครึ่งไปจนถึงสิ้นปีเพราะเป็นมาตรการเดียวที่จะช่วยในการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนหมุนเวียนเศรษฐกิจรวมถึงช่วยในการกระตุ้นให้ผู้ประกอบการขนาดเล็กยังสามารถอยู่ได้และลดแรงกดดันในการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ การขยายเพดานหนี้สาธารณะให้เป็นร้อยละ 70 โดยเร็วที่สุด ทั้งนี้เพื่อเตรียมเม็ดเงินรองรับการใช้ในส่วนของการรับมือกับวิกฤตที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต มีโอกาสจากรัสเซียและยูเครน ซึ่งยังมีความไม่แน่นอนสูง

และขอในการขยายเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแบบเต็มจำนวนออกไปก่อน เพราะหลายธุรกิจอาจได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะธุรกิจโรงแรมเนื่องจากภาษีใหม่เป็นการประเมินจาก พื้นที่โดยไม่ได้พิจารณาจากรายได้ที่ยังไม่กลับมา โดยทางหอการค้าไทยได้มีการส่งหนังสือไปยังกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาเรียบร้อยแล้ว

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้